Annons
Branschaktuellt Lön

Ny undersökning: Specialkompetens inom lön mycket värdefullt

Vilken lönekompetens finns hos svenska företag? Vilken saknas? Vilka frågor och problem har de som sköter lönehanteringen? I en ambition att kasta ljus över de frågorna har HR- och lönejätten SD Worx tagit fram vad de kallar ett ”lönekompetensindex”. – Genom svaren får vi återigen vittnesmål om hur komplext det är att arbeta med lön och att digitalisering, rätt genomfört, medför en bättre löneprocess, säger Zennie Sjölund, Branschansvarig Lön vid Srf konsulterna.
Text: Håkan Edvardsson
Annons

I Sverige baseras resultatet av undersökningen på intervjuer med 300 personer inom lönebranschen. De jobbar på små, medelstora, stora och internationella företag. De har svarat på hur deras HR-team/löneteam hanterar 19 olika uppgifter före, under och efter beräkningen av löner.

SD Worx har delat in svaren i sex områden som, enligt dem, påverkar den samlade lönekompetensen hos ett företag. I en skala från svårare till lättare att hantera i vardagen:

 1. Lagstiftning – Komplexa regelverk skapar förvirring.
 2. Arbetskraft – Stor personalstyrka och många kollektivavtal ger komplex hantering.
 3. Ersättning – Frekvens och typer av ersättningar påverkar.
 4. Förmåga – Tillgång till specialistkunskap är avgörande för smidig lönehantering.
 5. Teknik – Digital mognad underlättar.
 6. Partner – Externt stöd från specialist förbättrar kompetensen.

Komplexa områden

– I Sverige är beskattning och social trygghet mycket komplexa områden. Lokala företag måste ta hänsyn till ett stort antal regler och ännu fler avvikelser för att följa reglerna. För att ge dig en uppfattning har regeringen cirka 10 rapporteringsförfaranden som rör socialförsäkringar för att se till att allt är klart och tydligt. Av alla löneprocesser är följaktligen den som svenska företag anser krångligast deklarationer, rapporter och kommunikation till myndigheter, skriver Gun Andersson, Senior System Specialist vid SD Worx i en analys av undersökningen. Hon tycker sig också se en trend mot lägre kompetens ”främst i små och medelstora företag.”

Kompetens och auktorisation

I undersökningen återges inte om de svarande har någon auktorisation eller formell kompetens inom lön, exempelvis i form av YH-utbildning eller utbildning på högskola/universitet.

– Det skulle verkligen vara intressant att få det belyst i nästa mätning. Alla mätningar vi, och andra branschaktörer, gör visar ett tydligt samband mellan auktorisation, höjd kompetens, nöjdare kunder och högre ersättning till byrån, konstaterar Zennie Sjölund som också är enhetschef för Srf konsulternas grupp av sakkunniga.

Lönande digitalisering

Sd Worx rapport listar en lång rad olika fynd i sin rapport. Bland dessa märks:

 • Mer än hälften av företagen anser att tillgång till specifik kunskap och erfarenheter om löner underlättar löneadministrationen
 • 4 av 5 CFO:s (ekonomichefer) anser att digitaliseringen har haft en positiv inverkan på den totala kostnaden för lönehantering.
 • Bara en av fyra HR-chefer anser att deras företag för närvarande har en hög eller mycket hög kompetens i fråga om lönehantering,
 • 2 av 5 företag i Sverige anser att den manuella hanteringen av lönerelaterade frågor försvårar lönehanteringen.
 • 3 av 5 lönespecialister anger antal avvikelser och särskilda överenskommelser som den process som komplicerar lönearbetet mest.
– Det är intressant och glädjande, men inte överraskande, att även en jätte inom outsourcing av lön och HR, som SD Worx, i sin stora undersökning kommer fram till det vi pratat om i många år: tillgång till specifik kunskap och erfarenheter inom lön underlättar administrationen, säger Zennie Sjölund.

Undersökningen

 • Kallas ”Lönekompetens-index, Payroll Profiency Index.”
 • 300 svarande i lönebranschen i Sverige.
 • 4 503 svarande i Europa.
 • Svarande: Vd:ar, ekonomichefer, HR-chefer, lönechefer, löneansvariga.

Till undersökningen >>

SD Worx

 • Leverantör av HR- och lönetjänster.
 • Omsättning 2021: 858 miljoner Euro.
 • Kunder i Europa: 76 000.
 • Lönebesked/månad: Över 5 miljoner.
 • Kontor i Sverige: Stockholm, Norrköping och Göteborg.
 • Sverigechef: Magnus Engman.

sdworx.se

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons