Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

Nya betalningslösningar föder nya tjänster

– 2020 förmedlades cirka 18 biljoner svenska kronor via Bankgiro. Det fungerar men är i grunden en uppdaterad betalningslösning från 1959, designad för papper och penna. 2023 introduceras en modern betalningsinfrastruktur som innebär mycket stora förändringar även för lönekonsulter och redovisningskonsulter, konstaterar Anders Edlund, kommunikationsansvarig för det Svenska Transformationsprogrammet.
Text: Håkan Edvardsson
Annons

Bakom namnet finns de svenska storbankerna och Svenska Bankföreningen. I en gemensam satsning genomför de nu en omställning som både följer de nya regelverken för exempelvis terrorfinansiering och penningtvätt och bygger på ny teknik. Projektet är nordiskt och harmoniserat med EUs krav.

– Det är den största förändringen inom branschen på 50 år. Konkret betyder det nya rutiner för företagens kontoinsättningar och bankgirobetalningar under 2023. 2025 är hela omställningen klar, enligt våra nuvarande scenarier.

Påverkar konsulter

Lönekonsulter och redovisningskonsulter kommer att påverkas från start. Ett exempel: I dagsläget ryms 12 tecken vid en kontoinsättning eller kontoöverföring. I morgon tio gånger så många. Det underlättar bokföringen att relevant information kring en betalning, som attestering eller kostnadsställe, kan knytas direkt till den.

– I samarbete med sin bank måste företag som skickar filer där löner och betalningar ligger säkra att de använder rätt filformat i den nya infrastrukturen. Här är konsulterna som hjälper företagen mycket viktiga aktörer för att säkra rätt information eftersom olika banker kan välja olika lösningar ut mot kund, konstaterar Anders Edlund.

Pengar i realtid

I den nya infrastrukturen blir det så småningom möjligt för företag att skicka pengar till varandra i realtid, även om de har olika banker. Detta eftersom alla betalningar då görs direkt mellan bankerna, inte via ett clearinghus som Bankgirot. Denna snabbhet blir även möjlig vid handel inom EU.

– Idag väljer många företag att, via sitt affärssystem, hämta information om inbetalningar en gång per dag, vanligtvis efter klockan 16.00. Det kommer man att kunna göra oftare och väsentligt mycket tidigare.

Följ utvecklingen

Informationsarbetet runt den nya infrastrukturen är omfattande. På Transformationsprogrammet hemsida, se nedan, kan den intresserade följa processen. 18 maj bjuder man in till ett av sina kostnadsfria webinarium. Denna gång med fokus på redovisningskonsulter, systemleverantörer och servicebyråer.

– Vi lovar att vara så konkreta det går i det här skedet. Den här mycket stora förändringen är bara ett drygt år bort. Man gör klokt i att följa den redan nu för att göra övergången så smidig som möjligt för sina kunder, slutar Anders Edlund.

– Det skulle förvåna om den nya infrastrukturen för betalningslösningar inte öppnar nya möjligheter till rådgivning och service för konsultbranschen, säger Anders Edlund, Kommunikationsansvarig för det Svenska Transformationsprogrammet.

Svenska Transformationsprogrammet

Styrmodell för övergången till nya produkter och tjänster på betalmarknaden.

Planeras införas från 2023.

Innebär lösningar för bland annat:

  • Dataclearing
  • Kontofråga
  • Bankgiro Inbetalningar/BGI
  • Plusgiro Inbetalningar
  • Skatt via Bankgironummer
  • Insättningsuppgifter via internet/ELIN
  • SEK Instant.

Svenska Transformationsprogrammet | Swedishbankers >>

Aktuella artiklar
Annons