Annons
Branschaktuellt Redovisning

Nyhet: Samfällighetsföreningar som bara tar ut bidrag är inte skattskyldiga till moms

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 20 februari 2024 i fyra mål slagit fast att de bidrag (medlemsavgifter) som samfällighetsföreningar uttaxerar av sina medlemmar inte ska vara föremål för mervärdesskatt.
Text: Leif Hagström

När en beskattningsbar person tillhandahåller en vara eller en tjänst mot ersättning ska transaktionen i regel vara föremål för mervärdesskatt. Bidrag som uttaxeras av en medlem i en samfällighetsförening utifrån de andelstal som fastställts för en gemensamhetsanläggning utgör dock inte ersättning för en vara eller en tjänst som föreningen tillhandahåller.  
   
HFD:s domar innebär att flertalet samfälligheter måste avregistreras för moms.

Här kan du läsa nyheten från HFD >>

Vill du veta mer om senaste nytt inom moms? Anmäl dig till vår onlinekurs >>

 

Skatteverket har kommit ut med information hur samfälligheternas momsskyldighet ska hanteras med anledning av domen. Här kan du läsa mer.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons