Annons
Branschaktuellt Företagande

Omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag

Bland de omfattande diskussionerna om stöd för korttidsarbete och omställningsstöd har ”lite under radarn” en förordning om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag beslutats. Förordningen utfärdades den 10 mars 2021, men avser perioden juni – juli 2020. Vi har nu fått en del frågor om stödet.
Text: Claes Eriksson
Annons

Ett företag har efter ansökan rätt till omställningsstöd om företagets sammanlagda nettoomsättning för stödperioden (juni – juli 2020) understiger 50 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden (juni – juli 2019) och nedgången så gott som uteslutande är orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19.

Juni – juli 2020 har tidigare varit föremål för omställningsstöd, men det som beslutats nu är att vissa företag kan få extra stöd för denna period. Det som krävs för att få detta stöd är att minst 25 procent av nedgången i nettoomsättning är orsakad av att företaget inte har kunnat bedriva sin verksamhet i samma omfattning som tidigare till följd av bestämmelser om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, bestämmelser om tillfälligt inreseförbud till Sverige eller Utrikesdepartementets avrådan från resor, om avrådan utfärdats med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.

En skillnad mot det stöd som redan kunnat sökas för denna period är att företag verksamma inom vissa branscher, till exempel primär jordbruksproduktion, kan söka stödet. En större skillnad är att om företaget till följd av förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har varit helt förhindrat från att bedriva verksamhet ges omställningsstöd med ett belopp som motsvarar 100 procent av vissa fasta kostnader. Då stödet söktes tidigare gällde 75 procent av samma fasta kostnader. Det gäller fortfarande i de fall ett bolag inte uppfyller kriterierna för att få 100 procent av de fasta kostnaderna.

Företag som redan tidigare sökt stöd för perioden ska avräkna det stöd som har erhållits. Man kan då fråga sig vad företag som inte uppfyller kriterierna för att få 100 procent av de fasta kostnaderna skulle kunna få ut av detta stöd? Svaret är att stödets maximala tak har höjts till 150 miljoner kronor istället för 8 miljoner kronor. Nu får de flesta företag inte mer än 8 miljoner kronor i stöd och i så fall är det bara intressant att söka stödet om företaget kan få 100 procent av vissa fasta kostnader eller om företaget faktiskt helt missat att söka stödet tidigare.

Det är Skatteverket som hanterar stödet. Ansökan ska göras senast den 17 maj på särskild elektronisk blankett. Läs mer om stödet i Skatteverkets rättsliga vägledning.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons