Annons
Branschaktuellt Lön

Öppet brev till YH-myndigheten: Högre krav på lönekompetens

Lönebranschen genomgår en stor förändring, dagens och framtidens efterfrågade kompetenser skiljer sig från de som var aktuella för ett antal år sedan. Branschen bidrar till ett hållbart samhälle och skapar bra konkurrensförutsättningar för det svenska näringslivet. Förändringar i struktur, teknik och regelverk påverkar samhället såväl som de som arbetar med löneprocessen. Samtidigt är det tydligt att förståelsen för löneprocessen och den kunskap som det kräver är avgörande i den framtida rekryteringen. Att det finns utbildningar som stärker lönekompetensen är väldigt viktigt.

Efterfrågan på lönekompetens

Srf konsulterna, landets ledande branschorganisation för redovisning och lön, har sedan 2014 auktoriserat över 700 personer inom lön och intresset är fortsatt stort. Enligt Srf konsulternas egen undersökning är det ett fortsatt stort eget behov bland företagen och även ett upplevt behov för branschen att rekrytera på längre sikt, fem år. Sverige har idag ett antal regioner där stora lönecenter finns etablerade och där efterfrågan på lönekompetens är särskilt stor. Många företag upplever även ett behov av förändring inom den befintliga personalstyrkan med anledning av den utveckling som sker i branschen.

Framtidsutsikter

Srf konsulterna verkar brett tillsammans med många viktiga aktörer inom lönebranschen och har etablerat sig som lönebranschens företrädare. Srf konsulternas nätverk uttrycker fortsatt mycket stor efterfrågan på personer med rätt lönekompetens inom många regioner. Samspelet människor, organisation och teknik utvecklas med automatisering och digitalisering. Lönerollen har traditionellt utfört en stor del administration som har effektiverats av nya arbetssätt och tekniska lösningar. Tidigare arbetsuppgifter har i samma utveckling ersatts av nya, med större krav på kompetens och kunskap i ett mer konsultativt arbetssätt. Den moderna löneprocessen i kombination med komplexa lagar och regler, nya teknikmöjligheter och ökad globalisering ställer ökade krav på löneyrket, vilket även tydliggör rollens mångsidighet.

Srf konsulterna anser att fortbildning och vidareutveckling av verksamma inom yrkesområdet måste prioriteras för att säkra såväl dagens som framtida kompetens. Det finns en utmaning att rekrytera i lönebranschen. Det finns ett stort behov av personer med lönekompetens och YH-utbildningarna är väldigt viktiga för återväxten. Srf konsulterna anser att det behövs större möjligheter till fortbildning och livslångt lärande för personer med lång yrkeserfarenhet som behöver möta framtida krav och behov. Detta genom korta yrkesinriktade kvalificerade yrkesutbildningar, som går att kombinera med ett pågående yrkesutövande. Det kräver även ett arbetssätt som kan hantera snabba förändringar, vilket inte minst de åtgärder som har införts för att stävja effekten av pandemin för företagen visar. I en föränderlig värld behövs förmåga att hantera nya situationer, som visar på vikten av att hantera löneprocessen korrekt.

Förankring i näringslivet

Att kunna hantera lönesystem är en förutsättning för en kvalitetssäkrad löneprocess, och kräver en djupare och/eller bredare kompetens. Nya roller utvecklas med teknikens möjligheter. Behovet av att kunna hantera mycket information och vikten av att kunna analysera data kommer att bli ännu viktigare. Det som efterfrågas alltmer är det konsultativa, proaktiva arbetssättet. Att vara proaktiv handlar om att analysera och planera för vad som kan eller kommer att hända. Dock kan det vara svårt att som nyexaminerad, utan den erfarenhet som krävs, arbeta konsultativt och rådgivande utan handledning. Såväl rådgivning som digitalisering är områden där utveckling pågår, områden där många fortfarande är i ett utforskande stadium, och inte ens de mest erfarna inom lön vet vad som förväntas. Srf konsulterna ser att det krävs en god förankring i näringslivet kring YH-utbildningar, framför allt gällande att få den praktiska erfarenhet som lärande i arbete (LIA) medför. En förutsättning är att utbildningsanordnare har en stor kunskap om lönebranschen. Dessutom krävs en uppdaterad och yrkesaktiv lärarkår samt att skolorna har fortsatt stark förankring i ledningsgrupperna från branschen.

Yrkesutbildningar

Sverige har idag ett flertal välrenommerade yrkesutbildningar som ger en bra grund för ett framtida arbete inom lön. Srf konsulterna samarbetar med löneområdets YH-skolor för att säkra framtida krav och utbildningsplaner valideras för att säkra studenternas möjlighet till auktorisation. Srf konsulterna sätter riktlinjer som YH-skolorna med sin lokala förankring hos näringslivet anpassar för att ge möjlighet att skapa rätt utbildning.

Elever från YH-utbildningar är dessutom särskilt eftertraktade i lönebranschen eftersom LIA-praktiken som ingår i studierna ger den mycket värdefulla praktiska förankring som medför att dessa elever snabbt kommer in i yrkesrollen. En tydligare styrning av innehåll och format för LIA-praktiken till dem som erbjuder LIA-plats för att säkerställa kvalitetssäkring och kunskapsöverföring till de studerande vore värdefullt. För att bibehålla den fördelen är det viktigt att skolorna får goda förutsättningar. En förutsättning är att utbildningsanordnare har en stor kunskap om lönebranschen. Dessutom krävs en uppdaterad och yrkesaktiv lärarkår samt att skolorna har fortsatt stark förankring i ledningsgrupperna från branschen.

Auktorisation

Idag finns möjlighet att göra karriär som Auktoriserad Lönekonsult. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kunskaper, flerårig erfarenhet, god kvalitet och professionell hantering. Den som har en yrkeshögskoleexamen inom lön (300 YH- poäng) uppfyller de teoretiska kunskapskrav som krävs för att nå auktorisation, vilket sedan efter tre års yrkeserfarenhet möjliggör ansökan om att bli Auktoriserad Lönekonsult. En mycket viktig del i auktorisationen är vidareutveckling, vilket kravet på fortbildning bidrar till. Yrkesrollen Auktoriserad Lönekonsult ingår även i Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF.

Företagarens val

Att anlita ett företag med Auktoriserade Lönekonsulter kommer i allt större utsträckning att vara det självklara valet för de företag som väljer att outsourca sin lönehantering. Lön som affärsområde växer och det växer fram renodlade lönebyråer på marknaden. Auktorisationen är också viktig för arbetsgivare som väljer att hantera sin lön internt, för att kunna rekrytera och ge möjlighet till karriärvägar och professionell utveckling. Att kunna förlita sig på att lönehanteringen sköts korrekt, gynnar företagets affär och lönsamhet. Lön innefattar många komplexa hanteringar som kan ha stor inverkan för arbetsgivaren, arbetstagaren och samhället. Det är därför av största vikt att vi prioriterar en god tillväxt av kompetenta lönekonsulter på marknaden.

 Srf konsulterna 2023-03-08 

 Zennie Sjölund, Branschansvarig Lön

 Lena Lind, Förbundsdirektör

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons