Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

Penningtvätt och utbildning på nya styrelsens agenda

Srf konsulternas nya styrelse hade en fulltecknad dagordning under sitt första styrelsemöte den 7 november. På agendan fanns bland annat utbildningssatsningar, en utvecklad medlemsplattform på nätet, samverkan för rimligare granskning av branschen enligt penningtvättsregelverket och ansträngningar för att påverka besluten som kan följa på förslagen i utredningen ”Bolag och brott”, tidigare kallad ”Bolaget som brottsverktyg.”
Text: Håkan Edvardsson
Annons

Frans Blom återvaldes för andra gången som Förbundsordförande vid Srf konsulternas förbunds kongress i Kista 27 september 2023. Då valdes också styrelsen som ska sitta fram till nästa års kongress, som hålls kring samma datum 2024.

Förbundsstyrelsens årsklocka innehåller ett omedelbart adjungerande möte och sedan ett första ordinarie styrelsemöte i november. I januari träffas styrelsen för strategidagar då bland annat grunden till nästa års verksamhetsplan läggs. Vid de dagarna närvarar också ledningen vid Srf konsulterna AB.

Utbildning

Styrelsen fortsätter att prioritera en vidareutveckling av Srf konsulternas utbildningserbjudande. Det gäller innehåll och tekniska lösningar. Frans Blom:

– Vi ska vara en helhetsleverantör av utbildning för alla typer av konsulter, någon man alltid kommer tillbaka till och köper utbildning av oavsett var man är i karriären. Jag tror till exempel att vi kan vässa oss ytterligare när det gäller avancerade utbildningar för auktoriserade konsulter med många år i yrket.

Medlemmar

Medlemsutvecklingen och antalet medlemmar som väljer att auktorisera sig har styrelsen alltid ögonen på. Logiken är enkel: ju fler medlemmar, desto starkare påverkanskraft.

Vad gäller nya medlemmar finns fortsatta ansträngningar för att locka unga till yrket och Srf konsulterna har, under Kännedomsprojektets paraply, exempelvis besökt högskolor och universitet. Även samarbeten med ett antal organisationer utanför branschen har inletts genom Kännedomsprojektet.

– Jobbet för att ännu fler ska få upp ögonen för vad en auktoriserad konsult gör och bidrar till i näringslivet fortsätter. Det handlar bland annat om kvalitet, yrkesstolthet och rent spel. Saker som både lockar nya till vår bransch och som får andra branscher att vilja samarbeta ännu mer med oss, menar Frans Blom.

I linje med detta planeras också en satsning för att lyfta begreppet Auktoriserad byrå gentemot externa parter samt utöka kvalitetsuppföljningen till att även omfatta Auktoriserade Lönekonsulter.

Pågående projekt

Ett projekt som innebär en översyn av den tekniska plattform (externwebb, mina sidor och lärplattform) där Srf konsulterna möter medlemmar och andra intressenter pågår också. Syftet är att säkerställa att organisationen erbjuder användarvänliga verktyg och aktuell och relevant information och kunskap på bästa sätt. Projektet ska underlätta ytterligare för medlemmarna och stärka nyttan av ett medlemskap i Srf konsulterna.

– Vi vill utveckla en virtuell mötesplats där medlemmarna hittar nyheter, utbildningar, remissvar och kan kommunicera med sina branschkollegor. För att nämna något. Srf konsulterna sitter på massor av information, liksom alla medlemmar, men vi är inte alltid jättebra på att dela med oss av den. Syftet är att göra det lättare och roligare att sprida och ta del av kunskap och inspiration, berättar Frans Blom.

Rätt i rätten

Liksom 2023 fortsätter styrelsen också att prioritera hur byråerna granskas av länsstyrelsen enligt penningtvättsregelverket. En utbildning av deras jurister och handläggare som jobbar med frågan har genomförts. Regelbundna möten hålls mellan länsstyrelsen, Srf konsulterna och FAR. Srf konsulternas utbildningar och rådgivning till medlemmarna utformas enligt den praxis som nu formas efter domar i förvaltningsrätten och kammarrätten.

På temat juridik och påverkan fortsätter även ansträngningarna för att det som framförs i utredningen ”Bolag och brott” (tidigare ”Bolaget som brottsverktyg”) inte ska få negativa följder för näringslivet i Sverige.

– Att återinföra revisionsplikten för alla bolag skulle vara mycket negativt. Revisionen tillför nytta och värde i större bolag, där aktieägarna är andra än de som driver bolaget och ska ”skyddas” från att bolaget drivs felaktigt. I små bolag är aktieägaren ofta VD och grundare av bolaget, där behövs inte en revision, säger Frans Blom och fortsätter:

– Som bekant görs också en revision upp till ett år efter händelserna i bolaget. Vill lagstiftaren stoppa brott borde i stället någon med löpande insyn i företagets affärer, som en Auktoriserad Redovisningskonsult, få en roll i sammanhanget. En sådan roll skulle ytterligare stärka konsultens ställning i näringslivet. Det är ett långskott, men det är vad vi verkar för.

– I den senaste undersökningen från Svenskt Kvalitetsindex ger redovisningskonsulternas och lönekonsulternas kunder branschen extremt högt betyg. De konstaterar att de gärna vill ha sin konsults hjälp med sin kommande hållbarhetsredovisning. Det är en affär vår bransch kan och ska ta. Vi från styrelsens håll arbetar för att underlätta det, säger Frans Blom, Förbundsordförande för Srf konsulterna.
Aktuella artiklar
Annons