Annons

Premium

Branschaktuellt Lön Redovisning

Penningtvätt: Srf konsulterna om länsstyrelsens nya föreskrifter – För otydligt

• Branschspecifik vägledning för redovisningsbranschen och lönebranschen gällande hur PTL (Penningtvättslagstiftningen) ska följas.

• Definition av begreppet bokföringstjänster, baserat på synpunkter från Bokföringsnämnden.

• Klargörande gällande hur lönetjänster och rena lönebyråer träffas av PTL.

Det är tre av Srf konsulternas önskemål om förtydliganden gällande länsstyrelsens nya förslag på föreskrifter och allmänna råd som föreslås träda i kraft 1 juli 2024.
Text: Håkan Edvardsson
Annons

Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län har statens ansvar att granska hur vissa verksamhetsutövare, bland dem redovisnings- och lönekonsulter, följer lagen mot penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL). De tre har nu gemensamt skrivit en promemoria med uppdaterade föreskrifter och allmänna råd. Ambitionen är att förenkla för verksamhetsutövarna att följa lagen och ge länsstyrelserna bättre förutsättningar till ett riskbaserat tillsynsarbete. Något Srf konsulterna länge har efterfrågat. Årlig rapport? En föreslagen förändring länsstyrelserna lyfter med de nya föreskrifterna är införande av periodisk rapporteringsskyldighet. Det är något som verksamheter under Finansinspektionens tillsyn redan har; banker, finansieringsrörelser, livförsäkringsrörelser, med flera. Uppgifterna…

Premium

För premiumartiklar behövs en prenumeration

Registrera dig och läs premiuminnehållet direkt!
– Våra medlemmar upplever svårigheter att i sina verksamheter applicera de krav lagen och föreskrifterna ställer, trots att de verkligen försöker. Promemorian länsstyrelserna nu har arbetat fram innehåller mycket bra information om förtydliganden och förklaringar. Däremot anser vi att dessa förtydliganden inte är tillräckliga, säger Camilla Boije, kvalitetschef vid Srf konsulterna.
Länsstyrelserna konstaterar i sin remisspromemoria att de verksamhetsutövare som står under deras tillsyn ”…överlag har svårt att identifiera riskerna i sina verksamheter.” Eftersom en rad verksamheter står under deras tillsyn kan inte föreskrifterna vara för specifika. Därför tas nu branschspecifik vägledning fram. Srf konsulterna erbjuder sig att bistå med vilken information som är relevant för redovisnings- och lönebranschen.

Vidare läsning

Remisspromemorian

Srf konsulternas svar

Srf konsulterna om penningtvätt

 

Utbildningar:

Penningtvätt – de administrativa kraven
Penningtvättslagen för redovisningskonsulter – onlinekurs

Penningtvättslagen för redovisningskonsulter – Workshop

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons