De som väljs till styrelserna vid höstens kongress har en rad viktiga frågor att hantera. Bland dem märks frågan om revisionspliktens återinförande (senast 22 juni 2023 presenteras förslaget från utredningen Bolaget som brottsverktyg) och arbetet för att göra länsstyrelsens granskning enligt penningtvättslagstiftningen mer rimlig.

– Båda är ju helt akuta frågor som visar hur viktigt det är att vi har bra företrädare på alla poster. Att vi gör vår röst hörd och kan påverka har betydelse för hur vår bransch kommer att jobba framöver. Om inte det är nog för att väcka engagemang vet jag inte vad som är det, konstaterar Björn Svensson som även är ordförande i Östra kretsen och äger och driver redovisningsbyrån Aktiv redovisning i Linköping.

Nya kontakter

För de som anförtros posterna i styrelserna väntar inte bara diskussioner och beslut runt sammanträdesborden och via nätet. Även ny kunskap, insikter i det som nu händer i branschen och ett antal nya, värdefulla, kontakter blir frukten av en tid i någon av Srf konsulternas styrelser. Björn Svensson utvecklar:

– I styrelserna är man kollegor, inte konkurrenter. Man får tillgång till ny information, nya lösningar och nya vinklar på saker och ting. Tiden i styrelsen är en mycket avancerad vidareutbildning. Och efter den blir man en bättre konsult helt enkelt.

Spridning

Ambitionen är att styrelserna speglar medlemsgruppens sammansättning. Det betyder bland annat en mix av stora och små byråer, av representanter från stad och land med olika ålder och erfarenheter.

– Men vi i valberedningen kan ju bara föreslå de mest lämpade bland de som nomineras. Så i stället för att knyta näven i fickan därhemma och tycka att något borde vara si eller så får man ta sig lite tid, fundera ut några lämpliga personer och mejla sina förslag till sin kretsordförande eller till mig. Svårare än så är det faktiskt inte, avslutar Björn Svensson.