Annons
Branschaktuellt Redovisning

Rådgivning – vad behöver du tänka på?

Rådgivningsdelen i uppdragen ökar allt mer. Vad menar vi med rådgivning och vad behöver du som redovisningskonsult tänka på vid rådgivning till dina kunder?
Text: Marie Bergenulf
Annons

Redovisningskonsulten förväntas vara både proaktiv och skapa kundnytta och därför är rådgivningen en naturlig del av arbetet med kunduppdragen.

Rex gör följande uppdelning: Rex 565 Löpande rådgivning och Rex 570 Särskilda rådgivningsuppdrag.

När du tecknar uppdragsavtal med din kund förväntas den löpande rådgivningen ingå i det ordinarie uppdraget, medan särskilda rådgivningsuppdrag faller utanför och för dessa behöver ett separat uppdragsavtal upprättas.

En förutsättning för all typ av rådgivning är att det finns kompetens hos redovisningsföretaget inom det område som rådgivningen avser. Det betyder att du vid antagande av ny kund behöver göra en professionell bedömning om tillräckliga resurser och kompetens finns eller om specialistkunskaper krävs. Samma bedömning krävs när din kund ber om hjälp med en rådgivningstjänst som inte ingår i det löpande uppdraget.

Du kan bara anta ett rådgivningsuppdrag om det arbete som ska utföras omfattas av redovisningsbyråns ansvarsförsäkring.

Viktigt att tänka på vid rådgivningsuppdrag:

 • Av uppdragsavtalet ska tydligt framgå vad som ingår i uppdraget.
 • För särskild rådgivning, som faller utanför det ordinarie uppdraget, ska separat uppdragsavtal upprättas.
 • Rådgivningsuppdrag kan bara antas om tillräckliga resurser och kompetens finns hos redovisningsföretaget.
 • Anta bara ett rådgivningsuppdrag om det arbete som ska utföras omfattas av redovisningsföretagets ansvarsförsäkring.
 • Väsentliga lämnade råd ska dokumenteras och sparas hos redovisningsföretaget.

Exempel på Löpande rådgivning (Rex 565), som är en del av det löpande arbetet enligt uppdragsavtalet:

 • Analys av ekonomiska nyckeltal och kassaflöden.
 • Ekonomisk planering.
 • Analys av kostnader.
 • Analys av ägarens löneuttag.
 • Analys av lönsamhet med hjälp av affärssystemet.
 • Löneväxling och förmåner.

Exempel på Särskilda rådgivningsuppdrag (Rex 570), som normalt ligger utanför det löpande uppdraget:

 • Fusioner och omstruktureringar.
 • Företagsöverlåtelser.
 • Generationsskiften.
 • Uppdrag som likvidator.
 • Fastighetsöverlåtelser.
 • Sakkunnig i rättstvister.

Läs mer i boken Rex 2.0 – Svensk standard för redovisningsuppdrag>>(inloggning krävs)

Läs mer i Rex Byråstöd>> (inloggning krävs)

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons