– Slutsatserna om vikten av proaktiv och nära rådgivning som visade sig i undersökningen då, den ser vi som ännu viktigare nu. Det beror på pandemin och den nya, förstärkta osäkerhet som finns i och med Rysslands invasion av Ukraina, säger Johan Parmler, vd för SKI och chefsanalytiker där.

Den minnesgode vet att Srf konsulterna lät göra en branschundersökning i augusti. Redovisningsbyråernas kunder gav sådana toppbetyg att det totala kundnöjdhetsindexet blev årets högsta för företagskunder: 76.1. Bakom resultatet fanns bland annat toppbetyg på kundrelationer och personlig rådgivning. Byrån sågs som en partner snarare än en leverantör. Och byråer med Auktoriserade Redovisningskonsulter hade högre betyg än genomsnittet.

Matchar Sverigekollen

– Vi har precis publicerat vår stora studie Sverigekollen där vi väger samman i princip alla studier vi gjort under 30 år, gör anspråk på att beskriva läget i landet och spanar framåt. De viktigaste fynden där motsvarar de områden där redovisningsbranschen visade sig stark: hållbarhet, digitala lösningar, enkelhet och personlighet. Men, säger Johan Parlmer och betonar med emfas:

– Redovisningskonsulterna måste ta ett steg framåt och verkligen vara proaktiva nu. Precis när samhället började andas ut efter den stora osäkerhet som pandemin innebär kom kriget i Ukraina. Det är nu, alltså idag, individer, organisationer och företag behöver hjälp av någon som vet hur de antingen ska säkra sin nuvarande position eller förändra den. Det förväntar de sig. Bena ut de olika alternativen och förklara vad som är säkert och våga peka på det som är osäkert. Kunderna vill veta.

Social hållbarhet

Pandemin påverkade vad kunderna lade i begreppet hållbarhet. En trend som, enligt SKI, sannolikt förstärks av utvecklingen i Ukraina. Som tjänsteleverantör behöver man vara beredd på att saker som källsortering och klimatkompensation nu ses som helt självklara av kunderna, det ska varje företag ägna sig åt. Med den senaste utvecklingen kommer den sociala dimensionen av hållbarhet att växa, enligt prognoserna från Johan Parmler och hans kollegor. Det betyder kortfattat att man som leverantör ska bidra till social hållbart samhälle där människor lever ett gott liv med en god hälsa.

Bra relationer

– Med det vi såg i undersökningen av redovisningsbyråerna så har de tveklöst en relation gentemot sina kunder som gör att de kan ta en större roll i hållbarhetsarbetet. Dels genom sina egna insatser, dels genom att hjälpa kunderna med deras. I sammanhanget måste man sluta vara blyg och börja berätta om det man gör för att bidra till ett hållbart samhälle. Man ska berätta allt gott man gör och tänker göra, det vill kunderna också veta, säger Johan Parmler.