– NSRS är ett fungerande standard som innehåller verktyg för bolag som är intresserade av att börja med hållbarhetsrapportering men inte vill, eller kan, göra en hel revision av bolagets miljöpåverkan. Antingen jobbar redovisningskonsulten i det, eller så leder man någon på bolaget genom processen.

Som testpilot arbetade Paul Larsson totalt cirka en vecka med verktyget, med start våren 2021. Med en civilekonomexamen från Stockholms universitet, inriktning redovisning, i bagaget och en anställning på en byrå med uttalad hållbarhetsprofil (Ekonomibolagets affärsidé är att ge företag råd att växa sunt genom att skapa mer värde med mindre resurser) hade han rätt bakgrund för en testpilot. Dessutom hade han det efterfrågade kundcaset att testa det nya verktyget på: ett byggbolag. Antagandet var att standarden skulle passa denna bransch bra och hjälpa byggbolagen att relativt smidigt göra sin verksamhet mer hållbar. Något de också tjänar pengar på.

– Det basantagandet är riktigt men det är inte helt enkelt att visa det inom alla hållbarhetsfält, inte heller genom NSRS-verktyget. Det beror på att all information ännu inte är tillgänglig, eller mycket tidsödande att ta fram och göra beräkningar på. Men den dag den informationen följer med från tillverkare till mottagare och finns tillgänglig för en redovisningskonsult kommer det att gå fort. Här ser jag ett gyllene tillfälle i och med introduktionen av e-fakturor och all information som kan ingå i dem.

Konkret

Den information Paul Larsson syftar på finns det tydliga exempel på i hans kundcase med byggbolaget. Koldioxiduppsläppen var smidiga att räkna fram i NSRS-verktyget. På bolagets elfakturor stod klart och tydligt hur mycket el som kom från vattenkraft, 60 procent, och kärnkraft, 40 procent. Genom bensinkorten fick han fram bilflottans bränsleförbrukning. Sammanslaget utgjorde detta bolagets koldioxidutsläpp. För att minska utsläppen, och visa det för omvärlden genom en NSRS-rapport, kan byggbolaget exempelvis öka andelen förnybar energi i sin elförbrukning och byta till hybridbilar eller elbilar.

– Det finns utmärkt stöd i det teoretiska ramverket bakom verktyget för att göra beräkningar som visar vilket genomslag denna typ av förändringar får.

Mer information

Svårare att beräkna och rapportera ur ett hållbarhetsperspektiv var den miljonorder på 120 dörrar som bolaget lagt. Det framgick inte vilket material de var gjorda av, om återvunnet material ingick, vilket energislag som använts för produktionen eller hur dörrarna fraktats till byggbolaget.

– Det är inte NSRS-standardens ”fel”. Den innehåller många verktyg för olika approximationer, så analysen kan göras där om man gräver fram alla uppgifter om dörrarna. Det som behövs är att en boll sätts i rullning som gör att information rörande hållbarhet ur alla perspektiv används på bred front. NSRS är en väldigt bra start för att konkretisera de processerna, menar Paul Larsson.

Nästa steg

NSRS var till en början inriktat på hållbarhetsfaktorer som påverkar klimatet. Paul Larsson och övriga testpiloter breddade perspektivet till att även omfatta social och ekonomisk hållbarhet. På det viset kan man presentera en tydligare kundnytta genom ökad lönsamhet och samtidigt bidra till huvudmålet: ett mer hållbart samhälle i stort.

– En mycket positiv sak med verktyget är att inga variabler är tvingande att rapportera. Det som inte är applicerbart på kundens verksamhet kan man välja bort och i stället fokusera på det som går att mäta och analysera. Sedan föreslår man en åtgärd och mäter framstegen. Då har man fått igång processerna, konkretiserat mål, kunden har faktiskt börjat hållbarhetsrapportera och byrån har levererat en ny tjänst som bara kommer att växa. En tjänst som dessutom är bra för planeten.