Annons
Skatt

Skatteverkets nya syn på friskvårdsbidrag

Skattefriheten för motion- och friskvårdsförmån kan skilja sig åt beroende på om förmånen erbjuds av arbetsgivaren som naturaförmån eller genom ett friskvårdsbidrag. De två varianterna kan även kombineras. Skatteverket har redogjort för sin tolkning av reglerna i ljuset av senaste praxis.
Annons

Skattefrihet för motion och friskvård

Motion och friskvård av enklare slag och mindre värde som erbjuds all personal är en skattefri personalvårdsförmån. Erbjuder arbetsgivaren friskvårdsförmåner utöver vad regelverket medger kan det leda till att förmånerna blir skattepliktiga. Exempelvis har aktiviteter som golf, ridning, utförsåkning och segling som kräver dyrare utrustning och anläggningar för att utövas inte setts som enklare slag och därmed varit skattepliktiga.

Det är frivilligt för en arbetsgivare att erbjuda sina anställda subventionerad motion och friskvård. Det är även frivilligt för de anställda att utnyttja de förmåner som erbjuds, det viktiga är att de får erbjudandet.

I en dom från januari 2018 menade Högsta förvaltningsdomstolen i ett fastställt förhandsbesked att arbetsgivaren via friskvårdsbidrag kan ersätta en anställds utlägg som denne har för att spela golf utan att den anställde blir förmånsbeskattad.

Domen har föranlett Skatteverket att se över sina listor över skattefria friskvårdsförmåner respektive friskvårdsförmåner som inte är skattefria. Exempelvis har bland annat golf, ridning, utförsåkning och segling flyttats över från den ”förbjudna listan” till listan över skattefria aktiviteter. Även anlitande av personlig tränare kan numera vara en skattefri förmån. Det återstår dock fortfarande viss komplexitet i regelverket och Skatteverket har lämnat ett ställningstagande för att ge sin tolkning av reglerna.

Naturaförmån respektive friskvårdsbidrag

Arbetsgivaren kan välja att tillhandahålla motion och friskvård i lokaler som arbetsgivaren disponerar, eller erbjuda de anställda att utföra motionen på en anvisad plats som arbetsgivaren väljer och har betalat för direkt till innehavaren av anläggningen, så kallad naturaförmån.

Som alternativ kan arbetsgivaren erbjuda de anställda att själva välja vilken motions- eller friskvårdsaktivitet de vill utföra och mot kvitto i efterhand ersätta de anställda helt eller delvis för kostnaden, så kallat friskvårdsbidrag.

Skatteverket om naturaförmån

Skatteverket hänvisar till praxis enligt vilken en arbetsgivare kan tillhandahålla personalen medlemskort vid motionsanläggningar av normalt slag utan att värdet av dessa kort ska tas upp till beskattning. Här finns ingen beloppsgräns utan marknadspriset för aktiviteten på orten sätter taket.

Skatteverket om friskvårdsbidrag

Vid bedömningen av om en motions- eller friskvårdsaktivitet inom ramen för friskvårdsbidraget är av enklare slag och mindre värde ska enligt Skatteverket i första hand beloppets storlek bedömas men även aktiviteten som sådan har viss betydelse.

Skatteverket menar att ett friskvårdsbidrag på 5 000 kronor inklusive moms per år och anställd är av mindre värde. Erbjuder arbetsgivaren ett högre friskvårdsbidrag förmånsbeskattas den anställde för det belopp som överstiger 5 000 kronor.

Vid bedömningen av om aktiviteten är av enklare slag menar Skatteverket att man ska ta hänsyn till om den kräver avancerad eller dyrbar utrustning. Exempel på aktiviteter som inte kan anses vara av enklare slag är därmed enligt Skatteverket motorsport, fallskärmshoppning och hästkörning.

Inte heller årskort på ett lyxigt gym är skattefritt enligt Skatteverket, som ger följande exempel:

Exempel:
E har köpt årskort på Guldgymmet för 14 000 kronor. I priset ingår förutom inträde till gymmet, frukost, frukt, fria handdukar och hudvårdsprodukter.

Tjänsten består av flera aktiviteter och vid bedömningen av om den är av enklare slag ska man titta på tjänsten i sin helhet. Eftersom den som helhet inte uppfyller kriterierna för att vara av enklare slag och mindre värde kan friskvårdsbidrag inte betalas ut som en skattefri motionsförmån.

För aktiviteter som utförs vid ett enstaka tillfälle har Skatteverket satt beloppsgränsen till 1 000 kronor.

Exempel:
K har betalat en green fee på 1 200 kronor för ett speltillfälle. Eftersom kostnaden för ett tillfälle överstiger 1 000 kronor är den inte av mindre värde och arbetsgivaren kan inte betala ut friskvårdsbidrag som en skattefri motionsförmån.

Kombination av naturaförmån och friskvårdsbidrag

Det är möjligt för en arbetsgivare att tillhandahålla enklare motions- och friskvårdsaktiviteter på arbetsplatsen eller erbjuda hela personalen exempelvis ett gymkort samt även erbjuda alla anställda ett friskvårdsbidrag.

Exempel:
Samtliga anställda har tillgång till gym på arbetsplatsen. De har även möjlighet att själva välja enklare motions- och friskvårdsaktivitet utanför arbetsplatsen till ett belopp om 5 000 kronor.

Eftersom naturaförmånen av tillgång till gym på arbetsplatsen är av enklare slag och mindre värde kan arbetsgivaren utöver denna förmån erbjuda de anställda ett friskvårdsbidrag på 5 000 kronor skattefritt.

Kommentar

Reglerna har blivit mer generösa och enklare att hantera. Som arbetsgivare behöver man bestämma sig för om man ska erbjuda personalen motion och friskvård i form av naturaförmån eller som friskvårdsbidrag, eller både och. Dessutom behöver man fortfarande veta vad som ingår i vald aktivitet för att veta om den anställde ska förmånsbeskattas eller inte.

Vid köp av exempelvis ett gymkort behöver arbetsgivaren veta att det inte ingår tillgång till relaxavdelning, träningskläder och hälsodrinkar. Det framgår av HFD 2016 ref. 80. Enligt Skatteverket ska kortet inte heller omfatta frukost, frukt, fria handdukar och hudvårdsprodukter för att vara skattefritt.

Även om den ”förbjudna listan” av aktiviteter har kortats ned ska man vara medveten om att den fortfarande finns kvar och kan komplicera bedömningen. Skattefriheten täcker också bara själva aktiviteten och inte utrustning som behövs för att utöva den såsom exempelvis golfklubbor, golfskor och så vidare.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons