SKI genomförde under våren en kundnöjdhetsstudie* av redovisningstjänster. Ett rikssnitt av svenska företag med spridning över landet har utvärderat sina leverantörer av redovisningstjänster. För branschen är resultatet mycket glädjande. Totalt så får redovisningsbranschen betyget 79,3 på en hundragradig skala. Det kan jämföras med revisionsbranschen som hamnar på 72,8 och genomsnittet för samtliga branscher som ligger på 67 i kundnöjdhet. Ett betyg över 75 anses peka på en stark relation mellan företag och kund.

– Som branschorganisation ansåg vi att det behövdes en studie med fokus på de viktiga redovisningstjänster som näringslivet i mycket stor utsträckning efterfrågar. Vi tog kontakt med Svenskt Kvalitetsindex, SKI, som är en oberoende aktör med 30 års erfarenhet av den här typen av mätningar, säger Petra Lagnehag Zars, marknadschef hos Srf konsulterna. – Resultatet visar med tydlighet att de redovisningsbyråer som satsar på kvalitet i form av Auktoriserade konsulter har de allra mest nöjda kunderna. De tre byråer som hamnar i topp har gjort just det och får ett kundnöjdhetsbetyg på över 90. I topp är A Prekali Konsultation & Redovisning AB, Contrado redovisning AB och CB Ekonomitjänst i Trelleborg som självklart är Srf anslutna.

SKI har genomfört branschstudier av den här typen sedan 1989 men aldrig tidigare på just redovisningsbranschen.

– I den här studien lyfter vi fram den leverans som redovisningsbranschen gör vilket ger oss en tydlig bild över kundnöjdheten hos de företag som tar hjälp med redovisningen, säger Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex. – Branschen som helhet får mycket högt betyg men de som är ”on top” har för sina kunder lyckats påvisa värdet av både auktorisation och en ISO-certifiering. Den tolkningen gör vi. Redovisningsbranschen verkar ha förstått värdet av att vara nära kundens affär och att vägen till nöjda kunder går via att vara mer som en partner och inte bara en leverantör. Samtidigt så ser vi områden man behöver stärka framåt och det handlar främst om att ha ännu mer initiativförmåga och proaktiva relationer med sina kunder, vilket man har alla förutsättningar att lyckas med.


Petra Lagnehag Zars & Johan Parmler

Enligt Johan Parmler så finns det många branscher som är bra och får ett högt kundnöjdhetsbetyg, men aldrig har man sett de nivåerna som redovisningsbranschen hamnar på.

– Det här är en bransch som tar sina kunder på allvar. Att man får höga betyg i våra undersökningar är ingen slump utan ett resultat av gediget arbete. Men nu är det viktigt att de redovisningsbyråer som fått de höga betygen inte nöjer sig och tar saker för givet utan fortsätter jobba på det de redan är bra på och som kunden uppskattar. Annars är risken stor att man blir omsprungen, det har vi sett i andra branscher.

I studien framkommer att personlig kontakt, service och tillgänglighet är viktigare vid köp av redovisningstjänster än kostnaden. Att hitta en bra affärspartner som tar hand om redovisningen på ett tryggt sätt skapar de bästa förutsättningarna för kundföretagens utveckling. Vi kan alltså konstatera att kvalitet lönar sig och ger de allra mest nöjda kunderna.

* Totalt har 971 intervjuer med företagare genomförts under maj 2019. I redovisningstjänster ingår bokföring, bokslut, bokslutsgenomgång, årsredovisning, leverantörsfakturahantering, fakturering, löner, deklaration och rådgivning.