Marie Bergman, Srf konsulternas kvalitetschef, inledde med att berätta om yrkesrollen redovisningskonsult och vad en auktorisation innebär.

– Yrkesrollen idag är förändrad mot hur den såg ut för bara tio år sedan. En stor del av tidigare arbetsuppgifter är automatiserade och rådgivning har blivit allt viktigare för kundföretagens utveckling. En redovisningskonsult är idag mer av en diskussionspartner inför viktiga affärsbeslut för kunderna. För att kvalitetssäkra denna viktiga yrkeskår behövs auktorisationen. För att bli auktoriserad krävs relevanta och dokumenterade kunskaper, praktisk erfarenhet, en godkänd auktorisationsexamen, fortlöpande utbildning och kvalitetsuppföljning av den auktoriserade konsulten.

Det finns flera vägar till att bli Auktoriserad Redovisningskonsult. Du väljer helt enkelt den väg som passar din egen bakgrund bäst. Först väljer du utbildningsväg genom att läsa en högskoleutbildning, en eftergymnasial YH-utbildning eller någon av Srf konsulternas yrkesutbildningar. Sedan behöver du godkänd praktik i minst tre år för att få göra auktorisationsexamen.

– Har du ingen formell utbildning så kan du bli auktoriserad genom att du har tillgodogjort dig en längre praktiktid på en redovisningsbyrå. Då ska du ha arbetat i minst åtta år som redovisningskonsult, sa Marie Bergman. Under den tiden så har du som konsult hunnit arbeta med flera olika branscher och mött en mängd olika frågeställningar. Du har en gedigen praktisk utbildning, även med lång yrkeserfarenhet i bagaget kan du alltså få titeln Srf Auktoriserad Redovisningskonsult® efter att du genomfört auktorisationsexamen.

Employer branding är viktigt för dig som driver redovisnings- och löneverksamhet. Som arbetsgivare inom den här sektorn kan det vara svårt att hitta nya medarbetare. Vill du som arbetsgivare ha de bästa, måste ditt företag kunna visa på och erbjuda karriärvägar för dina medarbetare.

– Auktorisationen är en viktig kvalitetsstämpel. Den bekräftar att du tillhör de bästa i branschen. Många nyutexaminerade söker sig till arbetsgivare där det redan finns auktoriserade konsulter, eller där verksamheten är en Srf auktoriserad byrå eller avdelning. Det kommer också många nyheter som berör vår bransch. Det kan handla om såväl ny lagstiftning, tekniska hjälpmedel och uppdateringar i olika regelverk. Det gäller att hela tiden vara relevant och kompetent i sin yrkesutövning.

Catrine Dahl är utbildningsansvarig inom lön hos Srf konsulterna och berättade om den stora förändring som skett, och fortfarande sker, för de som jobbar med lön.

– Förr så blev man tilldelad uppdraget att göra löner åt personalen eller också tog man åt sig det, lite vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter. Då var statusen låg och jobbet rejält underskattat. Idag gör folk ett aktivt val att bli Auktoriserad Lönekonsult, ett krävande yrke som får allt högre status.

Undersökningar visar på många kompetenser som är eftertraktade  när en lönekonsult ska rekryteras. Du ska ha en analytisk förmåga, kunna ta fram nyckeltal, vara relationsskapande, företagsmedveten, kommunikativ och serviceinriktad. Dessutom måste du ha koll på olika it-system, vara en problemlösare och kunna förklara olika siffror för både chefer och medarbetare. Ingenting man gör ”vid sidan om” direkt.

För att bli Auktoriserad Lönekonsult finns det två vägar att gå. Antingen har du minst sex års arbetslivserfarenhet samt olika utbildningar som stärker kompetensen eller så har du läst en YH-utbildning på 300 poäng kompletterad med minst tre års yrkeserfarenhet.

– Uppfyller du något av dessa auktorisationskrav så skickar du in en ansökan till oss, bifogar intyg på utbildning samt uppgift på tre referenspersoner, berättade Catrine Dahl. När ansökan kommer till oss så granskas och valideras erfarenheten, vi tittar också på omfattningen i det lönearbete sökanden gjort. När ansökan är godkänd blir du inbjuden att göra en digital examen.

– Att vara Auktoriserad Lönekonsult är ett viktigt kvitto för kompetens. Auktorisationen står för en hög kvalitet som är bra för konsulten i synnerhet, men även för arbetsgivaren och branschen som helhet, avslutade Catrine Dahl.