Zennie Sjölund, branschansvarig lön hos Srf konsulterna, inledde webinaret med att förtydliga att hållbarhet handlar om så mycket mer än klimatfrågor och hur hållbarhetsarbetet utifrån trender i samhället påverkar oss i redovisnings- och lönebranschen.

Hållbarhetsmål mäts i nyckeltal och att ta fram nyckeltal tillhör det dagliga arbetet för oss i redovisnings- och lönebranschen, eftersom det är vi som har tillgång till den informationen. Tittar man särskilt på enskilda delar i Agenda 2030, exempelvis delmål 8 som handlar om Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, så kommer vår bransch att kunna påverka stort berättar Zennie.

Grön lön är ett nytt hållbarhetsbegrepp som omfattar hållbar rapportering och hantering utifrån Agenda 2030, som bland annat handlar om schyssta anställningsvillkor, rätt anställningsavtal, löner/lönekartläggning samt arbetsmiljöfrågor.

Lali Fjellström, branschansvarig redovisning hos Srf konsulterna, briefade deltagarna om den nya NSRS-standarden för hållbarhetsrapportering som kommer att lanseras under oktober månad. Oktober är också är Srf konsulternas ”Hållbarhetsmånad” då fokus kommer att vara på just dessa frågor.

Vi ser redan en ökad efterfrågan med många som både vill och behöver rapportera sitt hållbarhetsarbete. Det kan handla om att vara med i en upphandling där det ställs olika krav på underleverantörer eller så kan det handla om att företaget ser konkurrensfördelar med att berätta om sitt hållbarhetsarbete, berättar Lali.

Du behöver inte vara hållbarhetsexpert för att arbeta med den nya NSRS-standarden som är särskilt utformad för små och medelstora företag. Nu i dagarna pågår arbetet med att justera och uppdatera standarden utifrån piloternas återkoppling och bra utbildningar utlovas.

Gästföreläsare vid detta Srf Fokus var Linda Högstedt, vd på Creactivegruppen. Linda berättade om deras två bolag, Ekonomibolaget och Lön & HR-bolaget, som jobbar aktivt med hållbarhet som gynnar kundens affär. ”Vi ger företag råd att växa sunt genom att skapa mer värde med mindre resurser” är Creactivegruppens tydliga mission. Ekonomibolagets rådgivning kring hållbarhetsarbete handlar om att i nära samverkan med kunden ta fram nyckeltal för att mäta satta hållbarhetsmål. På Lön och HR-sidan lyfter Linda begreppet ”Jämn beläggning” som ett viktigt värde att mäta.

Trots att 93% av deltagarna inte märkt av någon efterfrågan på hållbarhetsrapportering än så ser hela 68% av deltagarna hållbarhetsrapportering som ett möjligt rådgivningsområde framöver. En fin siffra som bådar gott för både befintliga och presumtiva kundföretag.