Om du brukar få en större summa kvarskatt eller skatt tillbaka kan du ansöka om jämkning. Jämkning innebär att din arbetsgivare drar rätt skatt löpande under året. Brukar du får kvarskatt kommer arbetsgivaren att dra av mer skatt och betala in till Skatteverket. Brukar du får pengar tillbaka kommer du nu i stället att få mer i plånboken löpande under året. Det vill säga att den skatt som betalas in löpande under året ligger närmare din slutliga skatt för beskattningsåret. För att din arbetsgivare ska kunna dra rätt skatt redan i januari så behöver Skatteverket ha din ansökan senast den 19 november för att du ska få beslutet i tid.

Tänk på att om förutsättningarna ändras utifrån de uppgifter som du lämnade i jämkningsansökan kan den avdragna skatten bli felaktig. Det gäller därför att vara observant under året och lämna in en ny ansökan om förhållandena ändras.

Läs mer om jämning på Skatteverkets hemsida >>