I Srf konsulternas mikrokurs ”Digitaliseringen och regelverken” som du tar online och är på 45 minuter får du en vägledning i den digitala redovisningsmiljön. Du får lära dig hur du utnyttjar den nya tekniken utan att bryta mot gällande regelverk. I den interaktiva delen kan du också säkra era rutiner, eller inse att de behöver uppdateras. Bra för byrån, kundens privata deklaration och hens företag.

Läs mer och boka kursen här >>