Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

Srf konsulterna tipsar: Nu sänks ränta på skattekontot

Nu sänks äntligen räntorna på skattekontot. Det gäller både kostnadsräntan och intäktsräntan. De nya räntorna gäller från och med den 1 juli 2024. Den sänkta räntan påverkar bland annat företag som har tillfälligt anstånd med betalning av skatter och avgifter och kvarskatt. Räntorna på skattekontot är samma för företagare och privatpersoner.
Text: Therése Allard
Annons

De nya kostnadsräntorna

När man har ett underskott på skattekontot beräknas en kostnadsränta. Det finns två olika räntesatser för kostnadsräntan som används på skattekontot. Vilken räntesats som används beror på den underliggande transaktionen.

Låg kostnadsränta

Den låga kostnadsräntan är 3,75 procent (tidigare 5 procent) från och med den 1 juli. Låg kostnadsränta beräknas bland annat på belopp som

  • Skatteverket gett anstånd med att betala.
  • Uppkommer på grund av underskott av slutlig skatt (gäller betalning som görs fram till förfallodagen, därefter beräknas hög ränta).
  • Uppkommit genom omprövningsbeslut av Skatteverket eller beslut av domstol (gäller betalning som görs fram till förfallodagen, därefter beräknas hög ränta)
  • Överlämnats till Kronofogden för indrivning.

Hög kostnadsränta

Den höga kostnadsräntan är 18,75 procent (tidigare 20 procent) från och med den 1 juli. Hög kostnadsränta beräknas på underskott

  • Där betalningen inte är gjord på förfallodagen. Ett sådant underskott kan exempelvis ha uppstått på grund av en inlämnad skattedeklaration där ingen betalning har skett, eller att man inte har betalat in den slutliga skatten på förfallodagen.
  • Där betalningskrav har skickats ut. Den höga kostnadsräntan beräknas fram till dess att underskottet betalas eller till den dag då beloppet överlämnas till Kronofogden.

Den nya intäktsräntan

Om det finns ett överskott på skattekontot får man intäktsränta. Från den 1 juli är intäktsräntan 1,6875 procent (tidigare 2,25 procent).

Länkar till Skatteverket

Räntan på kvarskatt och anstånd sänks från 1 juli │ Skatteverket

Ränta på skattekontot för företag| Skatteverket

Ränta på skattekontot för privatpersoner | Skatteverket

Aktuella artiklar
Annons