Annons
Branschaktuellt Redovisning

Srf konsulterna tipsar: Plattformsföretag

Företag som driver plattformar omfattas av en skyldighet att lämna uppgifter om säljaren till Skatteverket. Ett plattformsföretag är ett företag som driver en digital plattform, till exempel i form av en app eller webbplats, och ingår avtal med säljare för att göra hela eller delar av plattformen tillgänglig för dessa säljare omfattas av reglerna.
Text: Therése Allard
Annons

Det är inte alla företag som omfattas av skyldigheten att rapportera uppgifter om säljaren. Skatteverket har skrivit förtydliganden om undantagna säljare för vilka vila plattformsoperatören har förmedlat försäljning av varor vid färre än 30 tillfällen och för vilken den totala ersättning som betalats ut eller tillgodoräknats inte överstigit 2 000 euro, under den rapporteringspliktiga perioden. Läs mer om Skatteverkets för tydligande i rättslig vägledning.

Skatteverket har även på sin webbplats har även riktad information till företag som bedriver plattformar.

Tidigare artikel i Konsulten: Driver du en digital plattform?

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons