Kompetensutveckling under korttidspermittering

I budgetpropositionen föreslås att staten ska ersätta 60 procent av kostnaden för kompetensinsatser som utförs under den arbetsbefriade tiden vid korttidsarbete.

Läs mer >>

Justerad beräkning av bilförmån

Regeringen föreslår att den schabloniserade beräkningen av förmån av fri eller delvis fri bil ändras. Avsikten är att förmånsvärdet i princip ska motsvara kostnaderna för en motsvarande privatägd bil, exklusive drivmedel.

Läs mer >>

Gröna investeringar ger skatteavdrag

Regeringen föreslår att privatpersoner som installerar grön teknik som till exempel solceller ska kunna få skatteavdrag. Stödet föreslås fungera på liknande sätt som rot- och rutavdraget så att köparen kan ta del av skattelättnaden direkt.

Läs mer >>

Tidsgräns för expertskatt förlängs

Tidsgränsen för skattelättnad enligt expertskattereglerna för utländska experter, forskare och nyckelpersoner föreslås utvidgas från tre till fem år. Den utvidgade tidsgränsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och gälla för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 maj 2020.

Läs mer >>

Omsättningsbaserat stöd till enskilda

Den enskilde företagaren kan få en ersättning som motsvarar 75 procent av den förlorade omsättningen. Men ett flertal villkor ska uppfyllas. Bland annat måste omsättningen ha varit minst 200 000 kronor 2019.

Läs mer >>

Utökat stöd för att anställda

Företag föreslås möjlighet att få nedsättning av arbetsgivaravgifterna för en person till utöver den först anställda. Den föreslagna nedsättningen gäller för anställningar under perioden 1 juli 2021–31 december 2022.

Läs mer >>

Tillfällig skattereduktion för investeringar

Alla fysiska och juridiska personer som redovisar inkomst av näringsverksamhet samt handelsbolag föreslås kunna få en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier. Skattereduktionen ska gälla för inventarier som köps under 2021 och föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Läs mer >>

Justering av skatteregler för företag

Regeringen föreslår att bestämmelserna för vissa företag med koncernbidragsspärrade underskott och som träffas av den generella begränsningen av ränteavdrag ändras. Det är en justering av de nya skattereglerna för företagssektorn som infördes från 2019.

Läs mer >>

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Regeringen föreslår en tillfällig nedsättning med 37 procent av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar 1 april 2021 till 31 mars 2023.

Läs mer >>

FoU-avdraget förstärks

En sänkning av arbetstidsvillkoret för FoU-avdrag föreslås i kombination med höjt tak från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad. Gällande arbetstidsvillkor är att 75 % av utförda arbetsuppgifter ska ske inom forskning och utveckling, förslaget är att arbetstidsvillkoret sänks till 50 %.

Läs mer >>

Utvidgat rutavdrag med höjt tak

Rutavdraget utvidgas med fyra nya tjänster och att taket för rutavdrag höjs till 75 000 kronor, förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2021. De nya tjänsterna som föreslås är tvätt och vård av kläder och hemtextilier vid en tvättinrättning, en möbleringstjänst, en transporttjänst som avser bortforsling av bohag och annat lösöre från bostaden till försäljningsverksamhet som drivs i syfte att främja återanvändning samt en tjänst som avser enklare tillsyn av bostaden.

Läs mer >>

Läs också Höstbudgeten: “Det saknas en insats för företagen här och nu” >>