Förbundsdirektör Roland Sigbladh gör följande sammanfattning och reflektion:

– Vi kan generellt konstatera att de flesta partier är mycket tveksamma till att öka företagens administrativa kostnader, vilket exempelvis blir verklighet om revisionsplikten återinförs. Flera tror inte heller att återinförande av revisionsplikten är rätt åtgärd för att begränsa den ekonomiska brottsligheten, och någon vill invänta resultatet från den utredning som nu pågår. Klart är att våra branschfrågor finns på den politiska agendan, vilket är positivt i sig.

Srf konsulternas valenkät 2022 >>

Metod

Frågorna mejlades direkt till respektive partis ekonomiska talesperson och deras angivna adresser för enkäter eller frågor med valanknytning. De som inte svarade efter första utskicket fick en påminnelse.

Tummarnas läge markerar Srf konsulternas sammanfattning av respektive svar, som publiceras i sin helhet i grafiken. Tummen upp markerar ett ja, tummen ner ett nej. Lutande tumme upp markerar en positiv inställning, lutande tumme ner en negativ inställning. Horisontell tumme markerar en neutral hållning.

Kristdemokraternas svar kom in för sent för att kunna redigeras in i grafiken och publiceras i stället i traditionell artikelform. Se länk nedan.

Srf konsulternas valenkät: Kristdemokraternas svar

Vänsterpartiet avböjde att medverka av tidsskäl.