Bland grundarna som varit med sedan starten 2013 finns Hogia, Visma, Datavara och Fortnox. Vad hoppades de på och har deras förväntningar uppfyllts? Helene Bergstedt, produktägare Visma, hade liksom många andra upplevt en viss ensamhet i framtidsdiskussioner med bland annat myndigheter innan Srf Lönsam bildades. Hon konstaterar:

– När vi arbetade i gruppen växte ambitionsnivån och visionerna om vad vi skulle kunna uppnå i vårt samarbete med olika instanser. Att vi skulle nå dagens nivå var något jag bara kunde drömma om. Vi, som grupp, har blivit en naturlig samarbetspartner för många av våra allra viktigaste myndigheter, samarbetspartners och leverantörer.

Goda resultat

Ett av de mest kända resultaten är samarbetet med Skatteverket som ledde till AGI, införande av arbetsgivardeklaration på individnivå. Erik Douglasson, sektorchef Hogia HR Systems, nämner också branschkoden för GDPR-hantering och lösningarna för den praktiska hanteringen av korttidsarbete under pandemin som mycket goda exempel.

– Vid dessa tre införanden har Srf Lönsam varit helt ovärderligt då vi i gruppen kunnat samlas och bollat frågeställningar kring regeltolkningar eller hur vi ska hantera situationer i avsaknad av regler. Dessutom är det väldigt tryggt att veta att övriga systemleverantörskollegor gör på likartat sätt vid vägval som väcker frågor. Vid förändringar står vi starka gemensamt.

Lena Kragelund, utvecklingschef DataVara AB, är inne på samma resonemang och tillägger:

– Kompetensen inom gruppen kommer alla kunder till godo genom dialog med berörda parter. De lösningar vi skapar i våra program blir mer genomtänkta eftersom alla systemtillverkare hjälps åt att lyfta problem och möjligheter. Även under de ändrade tiderna där vi gått från fysiska möten till digitala möten har gruppen varit en stor tillgång och ett stöd för oss alla inom branschen.

Framtiden

Nästa omgång stora framtidsfrågor är redan här. På samverkansgruppens digitala mötesbord. Hur ska lönesystemen enkelt kunna kommunicera med bankerna i de nya betal- och banksystemen? Ska de stora bankerna verkligen bygga varsitt system för morgondagens version av bankgirot som Transformationsgruppen för nya betalningslösningar har aviserat? Och hur ska de nya programvarorna (API:erna) som styr datahanteringen till och från myndigheterna harmoniseras? Ovanpå det finns det pågående teknikskiftet där stora system blir molnbaserade och sekundsnabbt uppdateras i en smart telefon.

– Vi hoppas få till en bra samordning mellan banker och lönesystemstillverkare så att våra kunder upplever minsta möjliga besvär och att alla anställda tryggt kan räkna med att deras lön sätts in på kontot även efter övergången. Det händer även mycket inom försäkrings- och pensionsinrapportering. Vi har i sanning spännande år framför oss, konstaterar Lena Kragelund.