Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

Stark arbetsmarknad inom lön och redovisning

Lönekonsulternas och redovisningskonsulternas framtida arbetsmarknad är ljus. Det konstaterar Arbetsförmedlingen i sin senaste yrkesprognos, som bygger på deras verksamhetsstatisk och statistik från SCB.
Text: Håkan Edvardsson
Annons

Den senaste prognosen publicerades under sommaren. I Arbetsförmedlingens system ryms redovisningskonsulter och lönekonsulter under kategorierna ”redovisningsekonomer” samt ”löne- och personaladministratörer”. För båda lovar prognosen ”Mycket stora möjligheter till arbete” år 2022 och 2026, de år prognosen omfattar. Det är bästa möjliga utfall. Övriga alternativ är ”stora möjligheter” samt ”små möjligheter”.

Arbetsförmedlingen konstaterar att det finns cirka 32 600 anställda redovisningsekonomer i landet. 76 procent är kvinnor och 24 procent män. Könsfördelningen bland landets cirka 15 500 anställda löne- och personaladministratörer är 90 procent kvinnor och tio procent män.

Formuleringarna kring yrkesgruppernas framtida förutsättningar på arbetsmarknaden är identisk. Arbetsförmedlingen ser en liten konkurrens om jobben och skriver: ”Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer att ha stora möjligheter till arbete.” Prognosen gäller hela landet.

I en allmän kommentar konstaterar Ingrid Viklund Ros, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen att utbildning blir allt viktigare för att lyckas på arbetsmarknaden:

– Trots effekterna av pandemin bedömer vi att det kommer att vara goda jobbmöjligheter på flera delar av arbetsmarknaden. Men det är också tydligt att en avslutad utbildning är av stor betydelse för att stå sig i konkurrensen om jobben.

I prognosen framhålls också goda möjligheter att få jobb som undersköterska, tandläkare, lärare, ingenjör, systemutvecklare och målare.

Sök på olika yrkesprognoser: Hitta yrkesprognoser – Yrkesområden (arbetsformedlingen.se)

Lönekonsulter och redovisningskonsulter är mycket efterfrågade på framtidens arbetsmarknad. Det konstaterar Arbetsförmedlingen i sin senaste yrkesprognos för 2022 och 2026.
Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons