– Nätverkande är en mycket viktig fråga för oss. Många av våra medlemmar är ensamma i sin ledarroll och behöver kollegor att diskutera med. Vi försöker råda bot på det genom bland annat olika former av mingel i samband med våra aktiviteter.

– Erfa-träffarna är ett exempel på aktiviteter och vi försöker ha tre, fyra per år där vi erbjuder en snabbkurs inom något område som är till gagn för oss. Det kan handla om nyheter, skatter, lön, ledarskap eller företagande, med mera. Vi konkurrerar inte med Srf konsulterna centralt utan har som uppgift att skapa intresse för olika områden och ge en snabb inblick i ämnen man kan fördjupa sig i.

– Vi försöker också ha en träff per år som är rent social, men som också blir en form av nätverkande så klart. Ett lysande exempel på det är vår Skansen-aktivitet i juni. Den har varit väldigt populär men har haft ett uppehåll under pandemin. Vi hoppas att kunna återuppta denna tradition. Blir det inte Skansen så ordnar vi något annat.