Ansökningstiden till tjänsten som vd och förbundsdirektör går ut 26 maj. Ambitionen är att rätt person kommer på plats vid huvudkontoret i Stockholm under hösten. Roland Sigbladh, som haft tjänsten sedan 2015, planerar att jobba parallellt med sin efterträdare cirka en månad, med fokus på rollen som vd. Positionen som förbundsdirektör behåller Roland Sigbladh till hösten 2023. Sedan drar han sig tillbaka från yrkeslivet.

Unik tjänst

– Det finns inte många tjänster av denna karaktär. Vi är övertygade om att kombinationen av att leda ett framgångsrikt bolag, Srf konsulterna AB, och en medlemsstyrd organisation, Srf konsulternas förbund, är en mycket attraktiv utmaning för rätt person, säger Frans Blom och fortsätter:

– Eftersom förbundsrollen innehåller en stor andel påverkansarbete gentemot politiker, myndigheter, företag och organisationer är det en stor fördel att de kontakter Roland förvaltat och skapat växlas över till hans efterträdare under en tid.

Internationellt

I rekryteringsannonsen, som utformats av ett externt rekryteringsbolag enligt riktlinjer från en rekryteringsgrupp hos Srf konsulterna, konstateras att den nye vd:n/förbundsdirektören även ska representera Srf konsulterna i en rad olika forum nationellt och internationellt. Till exempel i viktiga NAF – Nordic Accouting Federation.

– Branschkunskaper är meriterande, men inte nödvändigt. Jag tror personligen att det ger en kortare startsträcka. Men allra viktigast är de personliga egenskaperna. Du måste vara en utåtriktad person som skapar engagemang och vill vara i händelsernas centrum. Någon som gillar att skapa nätverk, kan leda ett team, vill hjälpa andra att göra karriär och gärna står på scen och tar täten – bokstavligt och bildligt talat.

Nöjdaste kunderna

En undersökning från Svenskt kvalitetsindex visar att redovisningskonsulter har Sveriges mest nöjda företagskunder. Och att kunderna till Auktoriserade redovisningskonsulter är de alla mest nöjda, se undersökning här. Samtidigt har organisationen en stark ekonomi, ett ökande antal medlemmar, ett mycket gott inflytande genom deltagande som remissinstans inför olika lagförslag och ligger i fronten vad gäller konkret hållbarhetsredovisning för små och medelstora företag (NSRS). För att bara nämna något.

Kännedomsprojekt

– Nu genomförs också ett kännedomsprojekt för att få andra branscher, och svenskt näringsliv i stort, att inse vilken nytta en Auktoriserad Redovisningskonsult, en Auktoriserad Lönekonsult och en Certifierad Affärsrådgivare gör. Den som kommer till oss nu, i den här rollen, kommer verkligen till ett dukat bord. Jag uppmanar den som känner sig manad att ta chansen och söka. Rätt kandidat kan mycket väl finnas bland våra medlemmar, avslutar Frans Blom.