Vad innebär detta för dig som konsult och varför är det viktigt för dig att sätta dig in i denna frågeställning?
Ett antal av dina kunder är idag anslutna till ID06-systemet och deras medarbetare har ID06-kort. Dessa företag måste ansluta sig på nytt för att kunna beställa de nya säkra ID06-korten. De nya rutinerna för kortansökan som vi beskriver nedan kräver en anpassning och ett förändrat beteende av din kund där du kan vara ett stöd. Därför får du här en kort beskrivning av vad din kund behöver göra:

  1. Din kund behöver kontakta den kortleverantör som de samarbetar med och registrera företaget samt få tillgång till underlag för anslutning och kortbeställning. Allt för att vara väl förberedda inför leverans av nya kort i oktober.
  2. För att ansluta sig igen krävs att firmatecknaren skriver under och att en administratör av systemet utses. Den administratören är i de flesta fall en person på företagets HR-funktion.

Administratören måste vid kortbeställning förutom de vanliga uppgifterna, även lägga med e-post och mobilnummer till individen som ska ha kortet. När administratören lagt in kortbeställningen skickar systemet e-post/sms till individen som ska ha kortet. Individen skapar med hjälp av bank-id ett konto på ID06 samt skriver under att alla uppgifter stämmer. Dessa steg ger en högre säkerhet och stärker bilden av din kund som en säker leverantör.
Ytterligare saker du kan tipsa din kund om är vårt nyhetsbrev som man kan anmäla sig till på www.id06.se.