Annons
Branschaktuellt Skatt

Utökat friskvårdsbidrag från första januari

Text: Tina Sjöström
Annons

Efter en vägledande dom i Högsta förvaltningsdomstolen kommer även sporter som tidigare klassats som exklusiva och dyra att ingå när arbetsgivaren ersätter anställda med så kallat friskvårdsbidrag.

Från och med 1 januari i år kan du alltså även få friskvårdsbidrag om du föredrar motionsformer som ridning, golf, segling och utförsåkning. Dessa aktiviteter har tidigare inte ingått i friskvårdsbidraget eftersom de krävt en dyrbar utrustning för att kunna utföra.

– Friskvårdsbidraget är ju en förmån som arbetsgivaren kan erbjuda sina anställda och betraktas som skattefri om den är av ett mindre värde, max 5 000 kr per person och år, säger Skatteverkets jurist Pia Blank Thörnroos. Och det handlar om motion och friskvård, att de anställda rör på sig. På vilket sätt de motionerar har av mindre betydelse. De är så vi tolkar Högsta förvaltningsdomstolens dom.

Friskvårdsbidraget ska betalas ut för en genomförd motions- eller friskvårdsaktivitet och den anställda ska naturligtvis lämna in ett underlag som visar vilken aktivitet det handlar om. Den anställde kan exempelvis inte köpa nya skidor eller en ny ridsadel och få friskvårdbidrag för detta.

Trots att friskvårdsbidraget härmed förbättrats och kan ses som mer jämställt finns det ändå brister kvar, sett ur ett likabehandlingsperspektiv. Enskilda näringsidkare och delägare i handels- och kommanditbolag kan fortfarande inte ta del av friskvårdsbidraget.

– Högsta förvaltningsdomstolens dom är en seger för sunt förnuft, säger Mats Brockert, skatteexpert hos Srf konsulterna. Syftet med skattefria friskvårsbidrag är att uppmuntra till motion. Trots att staten inte beskattar bidraget är det lönsamt för samhället eftersom det förbättrar hälsan och minskar risken för sjukfrånvaro. Att utesluta viss form av motion framstår därför som obegripligt.

Genom domen blir det emellertid inte längre möjligt att på helt godtyckliga grunder bestämma vilken form av motion som är godkänd. Det viktiga är numera att bidraget är avsett för motion, att det håller sig inom den beloppsgräns som Skatteverket angivit och att hela personalen kan ta del av förmånen. Om det är obegripligt att viss motion är utesluten är det lika märkligt att möjligheten till skattefri motion beror på i vilken företagsform verksamheten bedrivs i. Här räcker det inte med domstolens goda omdöme utan här krävs en lagändring. Det är också något som Srf konsulterna framfört i en remiss till finansdepartementet.

Kurs i personalförmåner finns hos Srf Utbildning >>

 

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons