Namnet förkortas Ekim och är valt med omsorg. Det träffar hela den expansiva regionen runt Kiruna, Gällivare och Tornedalen. Här sker nu historiska investeringar i miljardklassen.

– Om vi hade den ambitionen skulle vi kunna vara dubbelt så många om inom ett till två år. Men vi har kommit fram till att vår optimala storlek är 6–8 anställda. Blir vi tio eller fler kommer en rad personal- och organisationsfrågor som inte lockar oss. Vi tittar i stället hela tiden på olika sätt för att effektivisera oss. Tekniska lösningar för löpande administration till exempel, säger Mikael Vannar som startade firman tillsammans med sin sambo Gunilla Pettersson 2016.

Växte snabbt

2017 anställdes den förste medarbetaren. Principen att jobba nära kunderna och inte bara rådge dem, utan även handgripligen sköta kontakter med investerare som ALMI, Norrlandsfonden och bankerna visade sig snabbt vara ett lyckat vägval. Den företagare som exempelvis vill bygga ut eller investera i en ny fastighet kan förvänta sig underlag som är helt kompletta, även ur finansiärernas synvinkel, när de anlitar Ekim. Säkerheter, ägartillskott, amorteringar – allt finns med.

– Jag fick faktiskt ett samtal om en pågående fastighetsaffär när jag var på Srf dagen. ”Kan vi börja buda nu, Mikael? Är det klart med banken?” Vi kan ju vara lite nöjda med kundkontakten när vi får det samtalet, inte banken.

Personlig tränare

Även när rådgivningen och kalkylerna rör sig utanför fastighetssektorn ska Ekim få kunden att växa, man liknar sig vid en personlig tränare för sina kunder. En som vet vad kunden behöver för att få ut hela sin potential innan kunden själv vet det.

– Vi jobbar personligt, coachande och proaktivt. Vi hjälper kunderna att gå igenom rapporterna så att de förstår varför sista raden ser ut som den gör, och vi ska hinna gå igenom det innan kunderna ber oss om det.

– Ett företag gick överraskande med en liten förlust efter många år med vinst. Det visade sig att en rabatt för att fira ett jubileum ätit upp alla marginaler. En annan kund, som vi visste låg lågt i pris, kunde höja sitt timpris med 50 kronor och gå med vinst. Att bidra till sådana uppvaknanden ger en kick. Lyckade kundmöten och att växa tillsammans med företag och företagare, det är det absolut roligaste med jobbet.

Nya affärer

Ambitionen är att alla som jobbar på Ekim och vill och kan göra det ska auktorisera sig. Man ser ett värde för den anställde, för byrån, för kunden och gentemot intressenter som banker och finansieringsinstitut. I en kommunal upphandling som nyligen gjordes fanns dessutom krav på en Auktoriserad Redovisningskonsult i verksamheten.

– Alla kunder vill ha hjälp med lön, vi skulle gärna ha en Auktoriserad Lönekonsult hos oss. I dag tar vi in en underkonsult om det är tjorviga avtal. Andra punkter för framtiden är att titta på hållbarhetsredovisning, automatisera än mer och personligen vill jag frigöra mer tid till fastighetsrådgivning, fastighetsvärdering och ännu mer fastighetsvärdering. Det är roligt och en bra affär för byrån. Och det är ju alltid den bästa kombinationen för en företagare.