Annons
Branschaktuellt

Vänta inte för länge med att söka omställningsstödet! – senaste information efter vår dialog med Skatteverket

Text: Maria Albanese
Annons

Omställningsstödet för företag som har drabbats hårt av coronapandemin har nu förlängts och omfattar perioderna maj-juli. Ansökan ska göras till Skatteverket senast den 30 november och beslut ska fattas innan den 31 december. Det är kort om tid så vänta inte till sista stund med att skicka in ansökan!

På Skatteverket arbetar man intensivt med att informera om det förlängda omställningsstödet. Bland annat finns nu en uppdaterad information på Skatteverkets webb som gäller omställningsstödet för maj- juli. Stödet är till stora delar likt det omställningsstöd som avsåg perioderna mars – april men det finns också skillnader så var noga med att titta på vilka förutsättningar som gäller nu. Några skillnader beskrivs i den här artikeln.

Reglerna är inte alltid lätta att tolka men om man ringer till Skatteupplysningen kan man genom direktval välja frågor om omställningsstöd och därigenom få kontakt med de som särskilt kan dessa regler.

Srf konsulterna har en löpande dialog med Skatteverket i många frågor och deltog i veckan i ett samverkansmöte om det nya omställningsstödet. Vid det mötet lyfte Skatteverket särskilt fram att tiden för att lämna in ansökan sträcker sig fram till 30 november och att Skatteverket ska hinna fatta beslut om stödet innan den 31 december. Det innebär att om Skatteverket ber företaget om kompletterande information är det viktigt att företaget så snart som möjligt återkommer med informationen så att Skatteverket hinner fatta beslutet före de 31 december. Skatteverket har inte möjlighet att bevilja stöd efter den 31 december vilket gör att kompletta ansökningar måste ha kommit innan dess.

Vänta därför inte med att skicka in ansökan om omställningsstödet utan gör det så fort som möjligt och återkoppla till Skatteverket direkt om företaget får en förfrågan om komplettering.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons