Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

Våra styrelser förtjänar det bästa – är det du eller en kollega?

– De vi väljer in i våra styrelser nu kommer på olika sätt att hantera den viktigaste fråga Srf konsulterna har att jobba med: revisionsplikten. Så tänk efter och nominera dina kandidater. Nu, när vi inte kan mötas som förr, är det än viktigare att vi får in många förslag och får rätt ledamöter på plats.
Text: Håkan Edvardsson
Annons

Det säger Björn Svensson, ordförande i valberedningen för Srf konsulternas förbundsstyrelse, kvalitetsnämnd och disciplinnämnd. Eftertanke och ett mejl till Björn är allt som krävs. Det är helt ok att föreslå sig själv.

Förslagen till valberedningen är starten på processen som leder till nya styrelser. Förra året inkom ett tjugotal namn. Fler än tidigare. men i en organisation med 6 500 medlemmar borde det väl vara fler som vill ta en mandatperiod eller två för att föra organisationen, branschen och den egna karriären framåt genom att bidra i en Srf konsulterna-styrelse?

– Ja, vi tycker ju det. Uppdragen är lärorika, ser bra ut på ett CV och är arvoderade. Styrelserna innehåller en blandning av rutinerade, kloka personer från stora och små byråer. Från stad och land. Man får nya kontakter som är bra för ens egen utveckling och byråns affärer. Det ser vi många exempel på, både bland redovisningskonsulter och lönekonsulter, konstaterar Björn Svensson.

Tre styrelser

Valberedningen lägger fram förslag till Förbundsstyrelsen, kvalitetsnämnden och disciplinnämnden. Alla kräver erfarenhet, gott omdöme och kännedom om branschens villkor. Hälften väljs om, eller bort, vartannat år. Som längst får man sitta i sex år.

– Genom våra kunder representerar vi medlemmar 330 000 företagare runt om i landet. Vi påverkar genom opinionsbildning, remissvar och har en mycket bred utbildningsverksamhet. Det är väl självklart att man som auktoriserad medlem borde ta chansen att jobba för det.

Revisor 30 år

På frågan om vilken eller vilka frågor som kommer att ha störst vikt för de nya ledamöterna svarar Björn Svensson utan en sekunds tvekan:

– För förbundsstyrelsen är det revisionsplikten. Hur ska vi få politikerna att förstå att en redovisningskonsult är mycket bättre än en revisor på att göra det länsstyrelsen och Ekobrottsmyndigheten hoppas på: att bidra till färre brott och oegentligheter i företagen?

– Dag ett ser redovisningskonsulten om något inte stämmer. Det ser revisorn ett år senare. Jag var själv revisor i 30 år innan jag förstod, tröttnade på att jobba med forntiden och hellre ville fokusera på att arbeta i nutid.

För ledamöterna i kvalitetsnämnden och disciplinnämnden ligger fokus på att upprätthålla Srf konsulternas höga standard vad gäller exempelvis utbildning, yrkesutveckling, uppförande och arbetssätt.

– Allt det är helt centralt för våra medlemmars fortsatt mycket goda ställning på marknaden, avslutar Björn Svensson.

– Ju fler som engagerar sig, desto starkare blir vår röst. Endast vi själva kan slå vakt om vår position som den ledande branschorganisationen. Det gör man bland annat genom att se till så att rätt personer leder vårt arbete, konstaterar Björn Svensson, valberedningens ordförande.

Valberedningen

Björn Svensson, Ordförande, Linköping.

Anders Bernåker, Vice ordförande, Hovås.

Mattias Olinder, Sekreterare, Västra Frölunda.

Karin Kling, ledamot, Borlänge.

Yvonne Berglund, ledamot, Rönninge.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons