Annons
Branschaktuellt Företagande Redovisning

Viktig statusrapport vid ansökan om stöd

I spåren av den akuta krisen från coronapandemin har en mängd nya stödformer tillkommit i syfte att öka möjligheterna att rädda företag och arbetstillfällen. För att få sådant stöd måste företaget lämna in en ansökan och i vissa fall även ett intyg från någon som har insyn i företagets ekonomi. Nu finns en helt ny statusrapport att använda vid ansökan om stöd.
Text: Caroline Giannias Kaib
Annons

I de nya reglerna om omställningsstöd för de företag som förlorat mer än 30 procent av sin omsättning finns ett uttalat krav på intyg från en godkänd eller auktoriserad revisor. Detta trots att både Srf konsulterna och FAR har framfört att ett sådant krav är svårt att uppfylla eftersom majoriteten av företagen inte har revision och därmed inte heller revisor. Om företaget ansöker om mindre än 100 000 kronor i stöd finns inget krav i detta tillfälliga regelverk utan där får Skatteverket själva avgöra om man ska kräva ett revisorsintyg.

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter har en unik position hos sina kundföretag. Genom den löpande kontakten har konsulterna mycket god insyn i företagets ekonomiska utveckling och är även en naturlig rådgivare till sina kundföretag utan de jävsproblem som revisorer har. Genom branschstandarden Rex finns dessutom rapportformat som kan och bör användas för att signalera hög kvalitet i redovisningen, såväl för ett helt räkenskapsår som för en enskild period. Dessa rapporter framgår av Rex 675 och 685.

Den rapport som finns enligt Rex 685 om redovisningen för en enskild period har nu anpassats till en särskild version att använda som bilaga vid ansökan om stöd. Rapporten heter 685-B och finns tillgänglig på Mina sidor på Srf konsulternas webbplats. Rapporten bör bifogas samtliga ansökningar om stöd, men är främst avsedd för ansökan om omställningsstöd under 100 000 kronor där Skatteverket själva kan avgöra om man anser denna rapport vara tillräcklig eller om man dessutom vill ha ett revisorsintyg.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons