Annons
Branschaktuellt Företagande Lön Redovisning

Viktiga förändringar vid halvårsskiftet

Flera viktiga lagar, lagförändringar och förordningar börjar gälla under sommaren. Den första juli är ett datum då många lagar brukar träda i kraft, men även andra datum är viktiga att ha koll på.
Text: Zennie Sjölund
Annons

Under våren har regelverken varit under ständig förändring. Regeringens åtgärdspaket har genererat en hel del lagtext, och Srf konsulterna har kontinuerligt uppdaterat den särskilt uppsatta Corona-sidan. Samtidigt som branschen har varit fullt upptagna med att hjälpa företagen i de nya förutsättningarna så har bland annat direktiv från EU anpassats för svensk lagstiftning.

Följande lagar träder i kraft från den 1 juli och framåt.


1 juli

– En uppgiftsskyldighet för framförallt rådgivare som bland annat utformar och tillhandahåller ett rapporteringspliktigt arrangemang mellan medlemsstaterna i EU.
Lagen (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang, skatteförfarandelagen (2011:1244) och lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning

– Rehabiliteringsersättning införs vid tillfällig sjukfrånvaro från arbetslivsinriktad rehabilitering.
Några frågor om rehabiliteringsersättning och vårdbidrag SFS: 2020:427

– Arbetslösa företagare ska tillfälligt kunna vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten utan att förlora sin arbetslöshetsersättning.
Förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring SFS: 2020:503

– Omställningsstöd ges till företag som fått minskad omsättning på grund av nya coronaviruset.
Lag (2020:548) om omställningsstöd Ny förordning: Förordning (2020:552) om omställningsstöd

– Statligt stöd för tillfällig rabatt till lokalhyresgäster som drabbats särskilt hårt av coronapandemin.
Förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran SFS: 2020:237

– Rehabiliteringsersättning införs vid tillfällig sjukfrånvaro från arbetslivsinriktad rehabilitering.
Några frågor om rehabiliteringsersättning och vårdbidrag SFS: 2020:427

– Statligt stöd för tillfällig rabatt till lokalhyresgäster som drabbats särskilt hårt av coronapandemin.
Förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran SFS: 2020:237


30 juli

– Utvidgade möjligheter att reglera villkoren för utstationerade arbetstagare i kollektivavtal och att fler villkorstyper än tidigare får krävas genom stridsåtgärder.
Lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare m.fl. lagar och förordningen (2017:319) om utstationering av arbetstagare


1 augusti

– Investeraravdraget begränsas till investeringar i företag som varit verksamma på en marknad i mindre än sju år.
Inkomstskattelagen (1999:1229) och skatteförfarandelagen (2011:1244)


3 september

– Åtgärder införs för att underlätta överföring av information mellan bolag och aktieägare för att underlätta för noterade aktiebolag att kunna identifiera sina aktieägare. Ändringarna ska också underlätta för bolagets aktieägare att utöva sina rättigheter.
Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter SFS: 2020:611–613


Läs mer >>

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons