Panelen inledde med att diskutera de senaste trenderna och vem som har ansvaret för att allt blir rätt i systemen.

Fredrik: Vi får än bättre rapportering, alltså än mer korrekt rapportering i realtid eftersom systemen blir bättre på att prata med varandra. Vi ser också att det är lättare att starta nytt idag och att många unga startar egna byråer.

André: Digitaliseringen gör att vi alla flyttar oss framåt. Just nu är det många API:er att hantera på bästa sätt. Den som bygger systemen måste ta ansvar för att systemen hanterar allt rätt och riktigt.

Pia: Programvaruleverantören är en betrodd källa och aktör, alla vill till 100 procent att enbart rätt information ska finnas i systemen. Men kunden har ytterst ansvar för att hans eller hennes information är rätt. När vi automatiserar och digitaliserar måste vi ha lösningar som gör att användaren undviker misstag som leder till fel.

Jan: Kunden äger sin data, men det finns avgränsningar här. Om en byrå gör allt och kunden inte interagerar alls med redovisningsprogrammet blir det en ansvarsfråga inom byråns avtal med kunden. Men byråns kunde äger redovisningsinformationen som sådan.

Niclas: Kommer fel data in i systemet spelar det ingen roll vilket system man har, det blir fel. Men när man säger att systemen snabbt kan leda till fel ska man komma ihåg att systemen justeras så att det snabbt blir rätt också. För att det ska vara rätt på alla fronter är det viktigt att dialogen med myndigheter och branschorgan fortsätter. Det som efterfrågas är det som utvecklas.

Även hållbarhetsredovisning och kompetensväxling diskuterades av panelen, varandes viktiga framtidsfrågor.

André: Det är bara en tidsfråga innan någon form av krav på hållbarhetsrapportering sipprar ner även till den minsta korvkiosken. Den som behärskar verktygen för den rapporteringen kommer att göra bra affärer. Samla kontoret, prata om vad ni kan göra. Klicka runt lite och kom i gång med det här nu.

Pia: Hur många pappersfakturor skickar ni och vad kostar det er? En del hållbarhetskonsulter säljer in sin verksamhet genom att ställa kunder så pass enkla frågor. En redovisningskonsult kan enkelt ta fram den informationen, hjälpa sin kund att göra den besparingen, och har samtidigt börjat leverera en ny tjänst inom hållbarhetsredovisning.

Niclas: Att vi kan göra mer saker behöver inte betyda att vi ska göra mer saker. Men det vi gör ska gå lättare och snabbare. Det är ju alltid läskigt att som konsult säga åt en kund vad som ska göras. Små steg är lösningen för att komma igång. Och när det gäller hållbarhetsredovisning ska man passa på nu, det är ju lite lättare att bli expert på ett ämne som inte så många kan.

Fredrik: Det dyker hela tiden upp nya aktörer och lösningar som pushar oss och byråerna framåt. Det gäller hållbarhet och ny kompetens på olika sätt. Vi måste ha feedback från er i branschen. Vilka delar ska vi fokusera på för er och era kunders skull? När man lämnar in digitalt ökar exempelvis möjligheterna till nya tjänster enormt.

Jan: Vi har tittat på företag som pratat om hållbarhetsarbete, 50 procent hade inte tagit upp den frågan med sin byrå. Detta är en viktig fråga där branschen måste engagera sig, kunderna vill att vi gör det. Det finns sociala, ekologiska och ekonomiska frågor runt detta som man bör kunna informera sina kunder om.


Fotnot: API (Application Program Interface) är att likna vid en brygga mellan olika dataprogram som gör att de automatiskt kan utbyta information med varandra.