På scen fanns Björn Bylund, Visma Nmbrs, Adam Wetterstrand, Visma Spcs, Malin Sköld, Fortnox, Erik Douglasson, Hogia och Ulf Bokelund Svensson, Björn Lundén. De diskuterade bland annat om vilket eller vilka format bankerna vill ha filer levererade i, och hur olika system kan integreras.

Björn: I Nederländerna hanteras bruttolön likadant av alla banker, ett nytt format infördes för alla. Bankerna får inte göra som de själva vill och bygga upp egna system. Det kravet borde även vår bransch samlas runt för Sveriges del. Problemet är att många vill ha det som idag, fast lite bättre. Och då får vi inte den stora, gemensamma förändringen för hela banksystemet.

Adam: Frågan är nu hur vi ska förenkla och integrera informationsflöden, i stället för att göra saker och ting från början – igen. Bland annat Skatteverkets arbete med API:er visar att det går att göra flödena smidigare, och att idén om att viss information myndigheterna har smidigt kan delas till våra program kan bli verklighet. Deras nya API för att beräkna bilförmåner är en bra sak. Med lagar och regler på plats kan vi utveckla ännu smartare processer som sparar tid och då kan vi i branschen lägga ytterligare tid på kompetensutveckling.

Malin: Den digitala arbetsgivardeklarationen på individnivå (AGI) hos Skatteverket underlättar verkligen, synd då att endast 14 procent av företagen använder sig av den. Vissa förenklingar är redan gjorda, ändå använder sig företagen och redovisningskonsulterna inte av dem.

Erik: Lönespecen som sådan är lätt att skapa eller kopiera. Men bara för att det finns en lönespec är det inte säkert att själva lönen har betalats och beskattats på rätt sätt, det kan i dag inte verifieras automatiskt i lönesystemen. Vi har ett bra samarbete mellan oss systemleverantörer och Skatteverket men för att få till det behövs nya lösningar och en samverkan med bankerna.

Ulf: Det är bara positivt att vi kommit så långt som vi gjort med smidiga rättelser, avdragen skatt och informationsutbyte med myndigheterna. Varje person kan vara säker på att man får rätt skatt. I den bästa av världar har vi snart någon form av super-SIE-format för utbyte av information mellan alla program, även myndigheternas. I jobbet gentemot bankerna gör Lönsam-gruppen ett fantastiskt jobb för att skapa en standard.

Nästa steg för program och kompetens diskuterades också av panelen. Att utvecklingen går snabbt och att det ställer nya krav på kompetenssäkring hos lönekonsulterna var panelen överens om.

Björn: Lönerollen är lite ensam ibland, vi måste fortsätta att bygga våra nätverk samtidigt som vi lever förändringen. Att systemen, och branschen, förändras med de nya API: erna är ett faktum.

Erik: Det finns ett grundproblem i branschen som rör mängd och begrepp. Vi har en mängd olika kollektivavtal lönessystemen ska hantera. Samtidigt är begreppet månadslön inte detsamma för alla. SCB, Collector, Fora och vi på programsidan har exempelvis olika tolkningar av det i våra system. För att kunna tolka varför en semesterlöneskuld blir fel, och bygga system som ser till att den inte blir fel, behöver vi använda samma uppgifter på samma sätt.

Adam: Med rätt lagar och regler på plats kan vi utveckla ännu smartare processer som sparar tid och då kan vi i branschen lägga ytterligare tid på kompetensutveckling.

Malin:  Vi har 644 kollektivavtal, 27 systemleverantörer och banker som jobbar på egna system för att hantera filerna från systemen. Alla försöker hitta rätt i sin balansgång. Nu är det läge att ställa krav på standarder för att optimera möjligheterna med digitalisering och automatisering. Annars kan vi möta en mängd olika bankstandarder och dessutom en rapporteringsform till SCB och en annan till Skatteverket.

Ulf: Vissa system blir nischade mot vissa branscher och är mer komplexa, så visst har branschen rum för 27 leverantörer. Det skulle ju vara trist om det bara fanns en stor leverantör, det är ju roligare att leka flera. För yrkesrollens framtid ser jag att lönekonsulterna breddar sig, blir rådgivare och rör sig mot HR. Den rollen gör nästan lönekonsulten viktigare än redovisningskonsulten för företagen. Och angående debatten om revisionsplikt för att minska brottsligheten: är det några som tidigt kan se vad som händer och slå larm är det lönekonsulterna.


Fotnot 1: API (Application Program Interface) är att likna vid en brygga mellan olika dataprogram som gör att de automatiskt kan utbyta information med varandra.

Fotnot 2: Lönsam är en samverkansgrupp ledd av Srf konsulterna där de svenska lönesystemleverantörerna ingår. Gruppen samarbetar med berörda myndigheter och andra intressenter.