Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

Fem frågor i fokus för ökad kännedom

Srf konsulternas stora satsning Kännedomsprojektet har fem fokusområden fram till sommaren; bearbetning av branschorganisationer utanför den vanliga sfären, underlätta för medlemmarna att marknadsföra yrkesrollen: Lyftet 2.0, närvara på arbetsmarknadsdagar på högskolor och universitet, öka trycket i samverkan med företagsorganisationer, kartlägga och närvara vid strategiska branschevent.
Text: Håkan Edvardsson
Annons

Roland Sigbladh, tidigare VD och Förbundsdirektör för Srf konsulterna, leder projektet som under 2022 bland annat sjösatte kampanjer i TV, sociala medier, SJ-tåg, Privata Affärer och Dagens Industri. Man fanns också på plats under åtta kretsevent för att öka kännedomen och möjligheterna inom hållbarhetsredovisning.

Den sedan länge väletablerade samverkan med de största företagarorganisationerna och andra organisationer pågår och intensifieras.

Informera näringslivet

Ett uttalat mål med Kännedomsprojektet är att man ska nå näringslivet med information i olika kanaler. Budskapet om vad en Auktoriserad Redovisningskonsult och Auktoriserad Lönekonsult gör, hur man hittar en auktoriserad konsult och vilken nytta konsulten bidrar med ska spridas strategiskt.

– I alla våra kontakter understryker vi den kvalitetssäkring och nytta företaget får när de använder sig av en auktoriserad konsult, berättar Roland Sigbladh.

Till branschorganisationerna

Ett sätt att nå näringslivet är att kontakta olika branschorganisationer. Redan har ett hundratal organisationer kontaktats, inom så skilda områden som städföretag och fastighetsförmedling.

– Vi räknar med att genomföra cirka 15 branschmöten under våren, och planerar för noggranna uppföljningar för att ta tillvara på alla öppningar för samverkan. Vi har redan fått ombord en riksomfattande organisation med fastighetsmäklare som medlemmar. De kommer nu att ställa krav på sina medlemmar att de anlitar en Auktoriserad Redovisningskonsult för att få kvalitet i sin redovisning. Branschorganisationen inser värdet av den kvalitetssäkring detta innebär för medlemmarnas egna företag och för de företagens kunder och samarbetspartners, säger Roland Sigbladh.

De branschorganisationer som på detta sätt samarbetar med Srf konsulterna förses med ett relevant informationsmaterial att använda gentemot sina medlemmar. De länkar också från sin webbsida till Srf konsulternas webbsida, där deras medlemmar enkelt kan söka efter en auktoriserad konsult i sin närhet.

Marknadsföra yrkesrollen

Under de åtta kretsträffarna i höstas där förbundet informerade om Kännedomsprojektet underströks även vikten av att medlemmarna också marknadsför värdet av sin auktorisation för att åtnjuta det fulla värdet av sin, just det – auktorisation. Det gäller byråledare och det gäller enskilda konsulter.

– Vi kallar detta för Lyftet 2.0 och information till medlemmarna går ut nu. Om alla, med berättigad stolthet, marknadsför sin auktorisation på offerter, hemsidor, mejlsignaturer och i kundpresentationer ökar vi också kännedomen om värdet av auktorisationen, fastslår Roland Sigbladh.

Student

Som tidigare beskrivits, gör Srf konsulterna under våren en turné på landets universitet och högskolor för att närvara på deras arbetsmarknadsdagar och sprida information om yrkesrollerna som redovisningskonsult, lönekonsult och affärsrådgivare. Det kommer att följas upp av en informationskampanj som rullar på skolornas digitala informationstavlor. Även där berättar man om yrkesrollerna och fördelarna med studerandemedlemskapet hos Srf konsulterna.

Branschevent

Det finns många arrangemang i branschen och Srf konsulterna har som ambition att vara med där det är relevant. För att exempelvis berätta om trender i branschen, möjligheter inom rådgivning, hur man blir Auktoriserad Redovisningskonsult eller Auktoriserad Lönekonsult och om värdet av ett medlemskap i Srf konsulterna.

– Vi medverkar i många olika forum och det är fantastiskt hur många vassa och mycket uppskattade föreläsare förbundet har, avslutar Roland Sigbladh.

– Som ett led i Kännedomsprojektet arbetar vi för att få fler branschorganisationer att kräva att deras medlemmar använder sig av auktoriserade konsulter för att få hög kvalitet i sin redovisning och lönehantering. Vi förklarar hur det gynnar både dem som organisation och deras medlemsföretag. Vi hoppas och tror på goda, långsiktiga resultat som gynnar våra medlemmar, säger Roland Sigbladh

Kännedomsprojektet, jan-juni 2023.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons