– Sedan vi gjorde vår omstart av byrån för att attrahera morgondagens klienter och talanger har vi utvecklats mycket positivt. Centralt i vår kundrelation är en genuin förståelse för deras affärsverksamhet, det är ett måste för en optimal utgång vare sig klienten vill utveckla, köpa eller sälja, säger Anders Aspegren, advokat, delägare och VD/MP (Managing Partner).

Analysföretaget Regi utser ”Årets Advokatbyrå” varje år. Resultatet baseras på svar från köpare av affärsjuridik. 2020 svarade cirka 1 000 personer. I klassen mellanstor byrå (omsättning 90 – 199 miljoner kronor) segrade Fylgia. För fjärde gången. Vilka ärenden var då vanligast för dem 2020?

– I våras trodde vi att det skulle bli obeståndsärenden, vi gjorde oss redo att flytta över resurser från den friska sidan dit. När staten började pumpa in pengar kom den friska sidan tillbaka. Om vi uttrycker oss lite generellt dominerade sedan två ärendetyper vårt 2020: rådgivning inför börsintroduktion och tvister med efterföljande processer.

Tvistemålen och börsen

Tvistemålen först: Anders Aspegren konstaterar att året bar prägel av lågkonjunktur inom vissa sektorer. Och när resurserna krymper så växer tvisterna.

– Fakturor man inte tycker stämmer helt, de kanske man betalar när man har råd. Men absolut inte när det tryter i kassan. I sammanhanget vill jag betona att man så tidigt som möjligt ska ha en dialog med motparten, för att hitta en kompromiss. Om det inte går ska man tidigt ta hjälp. Ju mer man väntar, desto dyrare blir det. En process kostar stora pengar och tar mycket tid.

Med en helt annan konjunktur 2020 finns bolagen som går så bra och är så kapitaliserade att de vill ta steget till en börsintroduktion. Även här krävs mycket rådgivning och långa förberedelser innan alla praktiska och juridiska krav är uppfyllda.

Hård sommar

– När stödsystemen dras tillbaka talar allt för att företagsrekonstruktioner blir vanligare, liksom konkurser och uppköp av resurssvaga bolag. Företag som med normala stödsystem redan gått i konkurs får problem i sommar. Sedan har vi en fas till när uppskoven på skatten ska betalas tillbaka…

Liksom med tvistemålen är det Anders Aspegrens tveklösa råd att agera tidigt, minska sina kostnader, göra avbetalningsplaner och vara beredd att avveckla om man måste. Inte att fortsätta en utsatt verksamhet med hjälp av lån eller panter. En klassisk väckarklocka är kontrollbalansräkningen. Vad en rekonstruktion, konkurs respektive likvidation de facto innebär bör man granska i tid.

– Ju längre man väntar, desto surare blir citronen. I värsta fall slutar det hela med personligt betalningsansvar till banken, företrädaransvar gentemot Skatteverket och betalningsskyldighet till borgenärer. Har man en duktig rådgivare, följer sin plan och agerar i tid slipper man allt detta.