Mattias Segerbrand, kreativ ledare vid Saldo Redovisning AB i Stockholm med 20 anställda.

– Det första vi gjorde var att möta varje kund och fråga ”Hur mår du?”. Gick det inte att mötas fysiskt tog vi mötet digitalt. Oavsett stödformer är det viktigaste att förstå hur kunden mår och fungerar i sin verksamhet. Men så har vi alltid jobbat, säger Mattias Segerbrand, kreativ ledare på Saldo i Stockholm och Srf Auktoriserad Redovisningskonsult (ARK). Han fortsätter:

– Många av våra kunder är egenföretagare, deras första instinkt är att knyta näven och ge sig fan på att klara varje svårighet. Men det utesluter inte att en och annan mår riktigt dåligt under den här tiden. I coachande samtal kan vi lirka fram vad det beror på och vilka lösningar som finns. Gemensamt för entreprenörer som lyckas är att de själva har svaren på vad som bör göras, med rätt rådgivning blir de svaren till nya sätt att sälja, nya kundgrupper, nya produkter eller vad som nu är aktuellt.


Lasse Ottosson grundade och driver Midama ekonomi i Ljusdal med 18 anställda.

Sociala medier
Lasse Ottosson, ARK, grundade, äger och driver Ljusdals största redovisningsbyrå, Midama. Han resonerar enligt samma linjer. Under pandemin har medarbetarna regelbundet kommunicerat med sina kunder genom möten, nyhetsbrev och sociala medier. För att understryka att de är tillgängliga i största allmänhet och pålästa om villkoren för exempelvis omställningsstöd och korttidspermittering i synnerhet.

– Vi går också själva in och studerar utvecklingen för kunderna inom den här tidens stora krisbranscher: restaurang, hotell, resor och butiker. Ser vi att exempelvis omställningsstöd är aktuellt kontaktar vi dom och berättar vad som kan göras. Det har också mottagits väldigt positivt, säger Lasse Ottosson och konstaterar att våren 2020 var extremt arbetsam, med mer jobb än någonsin.

– Tillsammans klarade vi det också. Nu har vi nått en ny normalnivå och söker en till Auktoriserad Redovisningskonsult.


Linda Asplund, byråchef, leder Norengs Redovisnings AB i Gävle med 14 anställda.

Expansion på is
17 mil söderut, i nya lokaler ett stenkast från södra infarten till Gävle finns ytterligare en redovisningsbyrå som expanderar: anrika Norengs. Grundat 1960, drivs sedan 2016 av byråchefen och ägaren Linda Asplund.

– Liksom våra kunder fick vi justera våra planer för 2020, ett år då vi först invigde våra nya lokaler, sedan skulle utöka vår marknadsföring och ta in fler kunder. När marken gungade som värst i våras blev vårt fokus naturligt på att bli än mer stöttande och nära i vår rådgivning istället för att utveckla oss själva. Men vi vill alltid vara tighta med våra kunder, så i arbetssättet som sådant är det ingen skillnad, intygar Linda Asplund.

Auktoriserade och Certifierade
Rent konkret detaljstuderar en av byråns tre Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter och Srf Certifierade Affärsrådgivare stöden och bidragen i coronans spår, för att byrån ska ha en verklig expert. Samtidigt vet varje rådgivande medarbetare vad som kan komma ifråga för kunderna hen kommunicerar med.

– Kundernas framtidsplaner har justerats, nedåt i vissa branscher, men vi har också kunder som växt ordentligt under coronan. Så vi måste vara flexibla i vår rådgivning och bidra till de rätta strategierna för våra kunder. Vi är avgjort mer behövda i år än tidigare. Sedan i höstas har vi också fått in 15 nya kunder. 2021 siktar vi på att göra den tillväxtresa vi planerade 2020.