25 januari 2022 körde PE Accounting sitt första webinarie om klimatredovisning för sina kunder. Till 2023 ska bolaget forma ett attraktivt, och självklart, erbjudande med komplett hållbarhetsredovisning enligt den nordiska standard för små och mellanstora företag som Srf konsulterna varit med och arbetat fram: NSRS.

För att snabbt komma på banan samarbetar PE Accounting med företaget GO Climate i fråga om just klimatredovisning. I starten av 2022 ligger fokus på att automatisera redovisningen av företags koldioxidutsläpp. En specialprogrammerad dator hos PE Accounting matas med kundernas grundbokföring i PDF-format. Den räknar ut hur mycket koldioxid exempelvis tjänsteresor med bil, tåg och flyg orsakar. Det datorn inte kan koda justeras manuellt. Sedan kan PE Accounting föreslå åtgärder baserade på resultatet och därefter kan utsläppen mätas och skillnader analyseras år från år. Då som en del i det större underlag som ingår i en hållbarhetsredovisning.

Magiskt Excel-dokument

– NSRS gör hållbarhetsredovisningen tillgänglig för alla. Excel-dokumentet är faktiskt magiskt och gör hela hanteringen väldigt hands-on. Vi kommer att använda 2022 till att göra vår egen hållbarhetsredovisning med den och sedan köra några pilotfall med lämpliga kunder. Lärdomarna från det tar vi sedan med oss när vi formar vårt kunderbjudande. Hållbarhetsredovisning kommer naturligtvis att ligga i våra offertmallar, säger Olle Rydqvist.

Målbilden är att hållbarhetsredovisningen är så självklar i årsredovisningen och förvaltningsberättelsen 2023 att kunden aktivt behöver välja bort den.

– Och det är med omtanke om kunden och kundens konkurrenskraft. Det finns tre mycket starka argument bakom hållbarhetsredovisningen: 1. Detta omfattar viktiga framtidsfrågor som man vill mäta och påverka. 2. För bolagets ställning som arbetsgivare och leverantör är det nödvändigt, lagkraven på hållbarhetsredovisning för de stora bolagen sprider sig neråt. 3. Taxonomin som kommer 2023 omfattar även krav på att redovisa indirekta klimateffekter.

Ekonomer med hållbarhetsinriktning

Att branschen behöver gå mer mot rådgivning i takt med att intäktsströmmarna från enklare, löpande bokföring sinar i takt med ökad automatisering är en omvittnad sanning. Men vad ska denna rådgivning innehålla? Mer av det kända? Eller något nytt? Hur går resonemangen i Förbundsstyrelsen? Olle Rydqvist:

– Jag landade i hållbarhetsredovisning när vi resonerade om nya intäktsströmmar för vår bransch. Här har vi en möjlighet att ta täten i en ny form av rådgivning som ligger människor varmt om hjärtat. Frågan är så stor att det kan uppstå en helt ny bransch runt den, utanför vår. Men när vi ser hållbarhetsekonomer och ekonomer med hållbarhetsinriktning på den framtida arbetsmarknaden ska de väl finnas hos oss, i vår bransch?

– Vi är redan företagens rådgivare i andra frågor och gör deras övriga redovisning bättre än några andra. Medlemmarna i Srf konsulterna är den naturliga företagspartnern, även i detta sammanhang. Nu gäller det bara att ta den rollen också.