Fördelen och nackdelen med att jobba i NSRS är densamma, menar Jerry Fager. Omfattningen, med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, gör att den färdiga hållbarhetsredovisningen verkligen är grundlig. Den visar var bolaget står och vilka effekter olika åtgärder får. NSRS-verktyget i Excel ger mätbara hållbarhetsresultat som stora företag som exempelvis PEAB och ATEA redan idag kräver för att anlita en underleverantör, se länkar nedan.

– Följer man NSRS från start till mål får man verkligen med allt. Den omfattningen gör också att processen kan uppfattas som ganska tung. I början insåg vi inte hur mycket som ingår om man vill göra en hållbarhetsredovisning på riktigt. Men då får man inte bara ut en rapport, man får insikter i hur man kan justera verksamheten för att verkligen förbättra sitt hållbarhetsarbete, berättar Jerry Fager.

Nya affärer

Beslutet att börja med NSRS vilar på kommersiell grund. Ekonomibyråns kunder behöver hållbarhetsredovisning för att säkra och utveckla sina affärer. Om inte i dag så i alla fall inom kortare tid än de själva inser. Det gäller inte minst kunderna inom byggnadssektorn och transportsektorn. Så resonerar i alla fall ledningen för Ekonomibyrån.

– Här ligger vi något före våra kunder, men det ska vi också göra. När de kommer och säger att deras kund kräver att de gör en hållbarhetsredovisning ska vi kunna leverera på det. Näringslivet, inte minst alla mindre företagare, kommer att behöva väldigt mycket hjälp med detta. Här finns mycket nya affärer att vinna, med en stor mängd rådgivningstimmar. Och det är alltid en dörröppnare till ytterligare uppdrag.

Första kunden

Det första företag Ekonomibyrån hjälper med hållbarhetsredovisning enligt NSRS blir en välmotiverad kund vars rutiner och processer man känner extra väl. Detta eftersom Ekonomibyrån kan leda projektet, men inte äga det. Byrån ser också att feedbacken kring kundnyttan och upplevelsen i det första externa uppdraget kommer vara extra viktig, för att förfina den fortsatta leveransen ytterligare.

Kunden måste avsätta en egen resurs som tar fram vissa nyckeltal. Och dess ledning måste vara beredd att sätta nya mål och fokusera på dem. Tillsammans med en rådgivare från Ekonomibyrån, om de så önskar.

– Det blir stora frågor som lyfts. Är vår organisation miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar? Om inte, hur kan den bli det? Naturligtvis kan det ge en känsla av tyngd hos kunderna. Men de frågorna kan vi hjälpa dem med, på ett sätt som även ger dem ett bättre ekonomiskt resultat. Det måste vara vår målsättning.

Hur?

Ekonomibyrån började jobba med NSRS-verktyget i Excel, mallarna och det övriga stödmaterialet när det släpptes oktober 2021. Projektledare är Anitha Garpevik, redovisningsekonom med tidigare erfarenhet från återvinningsbranschen. Tillsammans med Sara Gunnstam, byråledare sedan ett år tillbaka, och Jerry Fager gjorde hon byråns hållbarhetsredovisning. Samtidigt jobbade trion fram grunderna för en egen, säljbar version av NSRS. Bland annat insåg man att resultatet behöver förpackas mer lättläst. Och att det bör göras så automatiskt som möjligt. Byrån IT-ekonom Adam Johnson Tinoco är på fallet.

Ny byråledare

– För ett år sedan rekryterade vi en ny byråledare och nu är vi klara med överlämningen. Vid sådana här tillfällen inser man vilken komplex roll man har som byråledare. Tanken var bland annat att frigöra tid för mig att arbeta med framtidssatsningar, som NSRS. Vi har också etablerat oss i Jönköping, eftersom vi har nått önskad storlek här i Tranås, har personal som bor i Jönköping och den marknaden är intressant för oss. Där tror jag hållbarhetsredovisning kan bli en dörröppnare, säger Jerry Fager och avslutar:

– Ska jag ge något råd åt andra byråer som vill växa är det väl detta: automatisera och digitalisera och organisera för att skapa tid till utveckling. Det är inte bara nödvändigt, det är roligt också. Och långsiktigt hållbart, får vi väl understryka i sammanhanget.