Det säger Chiara Selvetti, Director Sustainable Business för Atea-koncernen. Hennes uppdrag är att ytterligare stärka hållbarhetsarbetet med fokus på att driva förändring för Ateas kunder och partners.

Sedan 2019 har Atea minskat sina koldioxidutsläpp med 29 procent. Det förklaras bland annat av elektrifieringen av bolagets bilpark. Innan den satsningen genomfördes låg utsläppen på drygt 100 gram koldioxid per kilometer, idag ligger de på 26 gram och fortsätter att sjunka stadigt.

En annan stor faktor bakom utsläppsminskningen är att Ateas kontor och datahallar drivs med 100 procent förnyelsebar energi, ett mål som sattes 2015 och nåddes 2020. Utöver det har nya rutiner för tjänsteresor utvecklats. Idag reser Ateas personal oftare med tåg än med flyg vid inrikesresor.

Måste göras

– Hållbarhetsarbetets fokus är inte att redovisa allt man vill göra i framtiden. Det är att redovisa det man gör nu och de resultat man åstadkommer. I vårt arbete med underleverantörer är planer inte tillräckligt. I grunden ska det finnas en hållbarhetsanalys, som leder till en strategi, som leder till insatser som sedan redovisas.

Chiara Selvetti betonar att frågan inte bör ägas av någon speciell avdelning eller person inom en organisation. I stället ska man tydliggöra att frågan är allas ansvar och i sin strategi införa åtgärder som möjliggör för alla att vara delaktiga. Dessutom ingår hållbarhet numera i Ateas affärsplan.

Mäter regelbundet

Atea kom tidigt fram till att regelbundna, månatliga, mätningar är effektivt för att hålla tempo i hållbarhetsarbetet. Förutom att minska miljöpåverkan har det också en positiv påverkan på sista raden.

– Mycket av hållbarhetsarbetet handlar om effektiviseringar. Nu har vi på Atea tydliga mål och exakta mätningar av måluppfyllelsen. Stora och små företag tjänar på insatser som mer hållbar it-konsumtion, lägre förbrukning av fossila bränslen och effektivare processer, säger Chiara och fortsätter:

– I sin hållbarhetsanalys behöver alla företag komma fram till vad som är mest väsentligt för att organisationen ska lyckas med sina mål. Är det mest väsentligt att vi arbetar med återanvändning, jämställdhet, minskade utsläpp eller något annat? Insatsens effekter är det absolut viktigaste.

Hjälper leverantörerna

Den som vill jobba för Atea (eller sköta redovisning, lön eller rådgivning till den som jobbar för Atea) ska möta kraven i Ateas uppförandekod. Plus kraven från RBA, Responsible Business Alliance, som Atea anslöt sig till redan 2016. Det innebär, bland mycket annat, att leverantören ska stödja en ”kontinuerlig förbättring av det sociala, miljömässiga och etiska ansvaret i sina leveranskedjor.”

– De vi samarbetar med håller vi också i handen, stöttar och ger råd. Till 2030 ska vi halvera våra utsläpp från dagens nivåer. Naturligtvis ställer det krav på våra leverantörer och vi vill göra det så smidigt vi kan för att de ska klara de nya kraven.

Tjänster och IT

Atea jobbar intensivt för att minska sina egna och kundernas utsläpp med hjälp av digitalisering, men även för att återanvända fler it-produkter. Idag har bolaget Nordens största återanvändningsprogram. Under 2021 fick över 430,000 enheter ett nytt liv. Ambitionen är att 100 procent av alla digitala enheter Atea säljer ska användas under hela sin livslängd. Detta diskuterades även på den stora, nordiska branschdagen Atea Sustainability Focus Forum i mars. Ett evenemang som ägde rum fysiskt i Stockholm med hubbar i Oslo och Köpenhamn. Självklart fanns också möjlighet att delta digitalt.

– Frågan om återanvändning har blivit mycket aktuell och kommer att fortsätta att vara det. Det är en insats som innefattar en attitydförändring vad gäller behovet av att alltid ha ”det senaste”. Många börjar nu prata om ”pre-loved” i stället för begagnat. Jag tycker det är ett bättre begrepp, för väldigt många datorer, telefoner och surfplattor hamnar i byrålådor eller på återvinning onödigt tidigt. Att se till att it-produkter får ett nytt liv är en åtgärd som alla kan jobba med och där leverantörer kan hjälpa till.