Annons
Branschaktuellt Redovisning

”Hållbarhet i lågkonjunktur?”

Text: Lali Fjellström

Datumet är den 20:e oktober och det premiär i Malmö för CFO Update, ett event som arrangeras av nätverket Agenda CFO. Jag är inbjuden att prata på temat ”Hållbarhet i lågkonjunktur?”. Mitt budskap till de deltagande CFO:erna är att hållbarhetsfrågan inte är något man kan prioritera bort när det är tufft, utan något som är avgörande för företagets överlevnad. Och att NSRS är en standard där de mätbart kan redovisa nyckeltal för att skilja sig från de konkurrenter som påstår att de är hållbara men inte kan visa underlag för det påståendet 

Att det är turbulenta tider understryks av dagens första talare Pernilla Johansson, seniorekonom på Swedbank som bjöd på en Makroekonomisk analys. Enligt analysen kommer inflationen toppa i början av 2023, särskilt på grund av stigande elpriser. Johanssons prognos är att styrräntan kommer landa på 2,75% inom kort. Johanna Lundgren Gestlöf från SPP berättade om hur den som har bättre koll på hållbarhetsarbetet kommer ha lättare att locka investerare och att dina investeringar är en viktig del av ditt hållbarhetsarbete eftersom dina pensionspengar påverkar världsekonomin.  

Eftersom eventets målgrupp är CFO:er, som är intresserade av vilka åtgärder som mätbart är bra för bolagets ekonomi, var det bara för mig att haka på och prata om att hållbarhet handlar om lönsamhet på lång sikt. Hur besparingar i exempelvis elkostnader är bra både för klimatet och lönsamheten, dvs att den miljömässiga och ekonomiska hållbarheten gynnar varandra. Hur frisk och trygg personal inte bara levererar bättre och kostar mindre än sjuk och missnöjd personal som slutar, vilket blir jättedyrt för företaget, dvs hur den sociala och ekonomiska hållbarheten gynnar varandra. Och hur ett företag som ser sin huvudsakliga intäktskälla sina, kan behöva ställa om snabbt till nya affärsmodeller. Precis som under pandemin är det den som förmår tänka nytt och lite annorlunda som överlever, medan den som tror att det ska vara ”business as usual” faktiskt riskerar att bli frånåkt. I panelsamtalet efteråt blev det ännu tydligare hur många krav som ställs på mätbarhet och nyckeltal i hållbarhetsarbetet och därför var det flera som visade extra stort intresse för NSRS-standarden.  

Med Agenda CFOs arrangör och moderator Dennis Lodin.

Läs tidigare blogginlägg

Träffarna med GävleDala kresten och Mellersta kretsen bjöd på givande diskussioner

Stort engagemang hos Stockholmskretsen i Gamla Stan

Hållbarhet på agendan i branschen!

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons