Arbetsåret 2020 har varit intensivare än någonsin för alla verksamma i redovisnings- och lönebranschen. Det innebär att Srf konsulterna bestämt sig för att lägga krutet på bevakning av hur coronapandemin påverkar branschen och näringslivet i sin helhet. Högst på priolistan har varit att få ut relevant information och kunskap snabbt.

För många medlemmar har pandemin inneburit en kraftigt ökad arbetsbelastning. Det handlar främst om ökad rådgivning på toppen av det ordinarie löpande arbetet samtidigt som man behövt läsa in sig på alla tillfälliga regelverk och stödpaket. Trots det finns förmågan att ändå kunna upprätthålla leveransen.

– Det är ett tydligt tecken på den professionalitet och det engagemang som redovisnings- och lönekonsulter har i sina kunduppdrag, säger Roland Sigbladh.

Srf konsulterna har nu beslutat att vänta med de årliga nomineringsprocesserna av utmärkelserna Årets Srf Auktoriserade Redovisningskonsult, Lönekonsult och Verksamhet till nästa år, då det med största sannolikhet finns större möjligheter att fira ordentligt tillsammans. Istället lyfter man fram alla de medlemmar som slitit extra hårt under pandemin för att hjälpa sina kunder.

– Att ha rätt kunskaper är en styrka som våra Auktoriserade Redovisnings- och Lönekonsulter verkligen haft möjlighet att tydliggöra för näringslivet under den kris vi befinner oss i sedan mars. Många har gjort och gör fortfarande extraordinära insatser detta år och det vill vi givetvis lyfta fram, säger Roland Sigbladh som listar en rad egenskaper som är nycklar till att kunna göra skillnad för kundföretagen:

– Att ha rätt kompetens, vara proaktiv, vara uppdaterad på det senaste och samtidigt ha en nära kommunikation med kunderna ger de bästa förutsättningarna.

2020 har varit exceptionellt på många sätt för branschen och dess medlemmar, den största utmaningen har varit att hålla kunskapstempot.

– Att under en tuff högsäsong även kunna avsätta tid för att sätta sig in i alla de olika beslut som fattats och som påverkar sina kunder och inte minst förklara innebörden i de olika besluten, säger Roland Sigbladh som berömmer medlemmarna för deras insatser.

Börjar bördan att lätta lite nu eller är det fortsatt högt tryck?
– Hösten är en lugnare period för de flesta, men sannolikt kommer det inom kort fler beslut som påverkar både medlemmarna och deras kunder. Det kommer även fortsättningsvis vara viktigt att vara nära kunden för att på bästa sätt kunna ge de bästa råden.

I år ställde ni in den årliga kongressmiddagen och utdelningen av Srf konsulternas utmärkelser. Betyder det att ni satsar på ett rejält firande nästa år?
– Den uppskattade branschmiddagen och Srf konsulternas utmärkelser återkommer vi med under nästa år och jag lovar att vi då ska göra något extra trevligt. Det är ju dessutom 85-årsjubileum 2021, säger Roland Sigbladh.