Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

Korttidsstöd: Sista ansökan öppnar i morgon

• Att de tillfälliga avtalen med de anställda är korrekt ifyllda.
• Att revisorsyttranden bifogas när så krävs.

Det är, enligt Niklas Kjellberg vid Tillväxtverket, två saker man måste lägga särskild vikt vid när den sista ansökan gällande korttidsstöd görs 3 till 30 november.
Text: Håkan Edvardsson
Annons

I princip följer allt samma mönster som vid tidigare avstämningar och ansökningar av korttidsstödet, har man inte ansökt förut ska man exempelvis skicka in underlag som styrker att man är stödberättigad. Undantagen finns redovisade i detalj på Tillväxtverkets hemsida, se länk nedan.

– Det som skiljer sig från tidigare och som träffar alla är att jämförelsemånaden är april 2021. Det har valts för att stödet även ska träffa personal om nyanställts under pandemin och som företagen sedan tvingats korttidspermittera, säger Niklas Kjellberg, presschef.

De flesta får ja

2020 inkom 90 583 ansökningar om kortidsstöd och 74 912 beviljades. Under 2021, fram till slutet av oktober, har 33 393 ansökningar om korttidsstöd inkommit. Av dess har 26 020 beviljats stöd.

– Generellt kan vi säga att de stora företagen var väldigt snabba med att skicka in sina ansökningar 2020. 2021 ser vi fler att fler mindre företag, fåmansföretag söker. En tidig analys säger att det är företag som drabbats av de långvariga restriktioner som funnits i samhället snarare än de snabba förändringar som drabbade exempelvis stora aktörer inom hotell, – rese, – och restaurangnäringen.

Kvalitet på ansökningar

Som statistiken visar får de flesta ja på sina ansökningar. Men varför får vissa nej?

– Tittar vi på de ansökningar som behöver kompletteras eller får nej så saknas ofta rätt avtal om permittering av personalen och/eller revisorsyttrande. Revisorsyttrande krävs om företaget söker stöd för första gången och har lönekostnader på över 400 000 kronor för jämförelsemånaden, vilken som sagt är april 2021 nu.

– Ett medskick till bland annat redovisningskonsulter är därför att man är extra noga med dessa uppgifter nu. Och att kompletteringar görs i den ansökan det berör, man skickar inte in en ny ansökan med de uppgifter som kompletteras eller justeras, konstaterar Niklas Kjellberg.

Kompetensinsatser

I avstämningen 3 till 30 november kan du välja om du vill ha förlängt godkännande för korttidsstöd i juli, augusti och september. Eller någon av de månaderna. Om du också ansökt om ersättning för stöd till kompetensinsatser måste du stämma av utfallet i avstämningen. Har du inte ansökt om kompetensstöd tidigare kan du göra det nu, i samband med avstämningen.

– Ett förlängt godkännande är inte en ansökan om stöd, alltså behöver företag som begärt förlängt godkännande även skicka in en ansökan om de vill få stöd, säger Niklas Kjellberg, Tillväxtverket

Ansökan förlängt korttidsstöd

För juli, augusti och september 2021.

Måste göras 3 – 30 november.

Jämförelsemånad är april 2021 för alla.

Permitteringsnivåer: 20, 40, 60, 80%.

Staten står för 75 procent av kostnaden.

Bra att veta inför ansökan för stödperioden juli–september – Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons