Annons
Branschaktuellt I fokus med Lena Lind Lön Redovisning

Lena Lind: Tryggt företagarliv – tillsammans gör vi skillnad 

Text: Lena Lind
Annons

Vi närmar oss jul. En tid för umgänge med nära och kära. En tid för återhämtning. En tid när vi borde kunna pusta ut och känna lugnet några dagar. Tyvärr är det inte så för alla. Många av Sveriges företagare lever i ständig oro och otrygghet. Allt medan brottsligheten breder ut sig och de kriminella gängen omsätter mer svarta pengar än någonsin. Så kan vi inte ha det.

Enligt Ekobrottsmyndigheten omsätter den kriminella ekonomin i Sverige omkring 120 miljarder kronor per år, men mörkertalet är stort och gränsen mellan ekonomisk och organiserad brottslighet suddas ut alltmer.

En oroande trend är att det blir allt vanligare att använda företag, föreningar och stiftelser för att tvätta brottsvinster. Cirka 80 procent av de kriminella i Europa nyttjar lagliga företagsstrukturer till olika former av ekonomisk brottslighet och penningtvätt. Samtidigt bryter de mot arbetsrättsliga regler och utnyttjar oskyldiga anställda genom orättfärdiga löner och ovärdiga arbetsvillkor.

Företag som brottsverktyg

En rapport från Svenskt Näringsliv visar att kostnaderna för brottslighet mot svenska företag uppgår till 100 miljarder kronor, vilket motsvarar tre gånger Polismyndighetens budget.

Var tionde svenskt företag har under det senaste året fallit offer för bedrägeribrott och denna typ av brott utgör idag en större intäktskälla för kriminella gäng än narkotikahandeln.

Kriminaliteten drabbar alla olika typer av företag och många företagare vittnar om djup oro att utsättas för brott. Detta skapar en otrygghet som påverkar företagarnas vardag, vilket i värsta fall kan leda till att de väljer att lägga ner sin verksamhet.

Sverige behöver företagen

Sverige behöver de små och mellanstora företagen och företagen behöver oss. Våra företag utgör grogrunden för framtidens jobb och den ekonomiska tillväxten i vårt land. Och det ska inte vara kriminalitet som avgör om en företagare lägger ner sin verksamhet eller inte. Det ska vara en självklarhet att driva företag i Sverige utan oro för att företaget utnyttjas som brottsverktyg för kriminella verksamheter.

Tillsammans gör vi skillnad

Läget kan verka hopplöst, men jag tror att det går att skingra de mörka orosmolnen på den svenska företagarhimlen – om vi agerar tillsammans.

Jag är stolt över att arbeta i en organisation som arbetar för näringslivets och samhällets bästa. Vi är medvetna om de utmaningar som näringslivet står inför idag och vi arbetar varje dag tillsammans med myndigheter, andra branschorganisationer, systemleverantörer och andra som har inflytande i vårt samhälle. Allt för att göra det enklare och tryggare att driva företag i Sverige.

Många av våra medlemmar, de Auktoriserade Redovisnings- och Lönekonsulterna med kollegor, arbetar nära sina kunder som ofta är små- och medelstora företag. De har god insyn i hela kundens ekonomi och kan reagera och agera om något avviker från den ordinära verksamheten.

Deras tyngd i rollen som Auktoriserade konsulter blir också allt viktigare i en värld som blir alltmer komplex och osäker. Det är en kvalitetsstämpel som borgar för företagens trygghet och som säkerställer kompetens och erfarenhet.

Höj blicken

Men också vi som är lite längre bort från företagens verksamhet måste vara vaksamma och höja blicken. Vare sig vi är medborgare, konsulter, branschorganisation eller företagare har vi alla en viktig roll att spela.

Små insatser från var och en kan utgöra en betydande skillnad för helheten. Det är möjligt att vända den negativa trenden om vi alla engagerar oss och agerar när vi tycker att något verkar misstänksamt. Endast då kan den dolda brottsligheten bli mer synlig och kanske till och med minska.

Låt oss tillsammans bygga ett samhälle där företag kan blomstra och växa och där företagare kan skapa framtidens arbetstillfällen– utan oro för kriminalitet.

Tillsammans gör vi skillnad.

En fridfull jul och ett tryggt nytt år önskar jag dig och alla fantastiska företagare i Sverige.

Aktuella artiklar
Annons