Den minnesgode vet att det första ”Lyftet” markerade övergången till dagens varumärkesplattform 2016. Syftet nu, som då, är att lyfta medlemmarnas ställning på marknaden genom att lyfta fram allt det positiva som följer med auktorisationen. Petra Lagnehag Zars:

– Vi gör många insatser från förbundets sida för att kommunicera värdet av auktorisationen, för att företag ska välja en byrå med auktoriserade konsulter. Genom exempelvis Kännedomsprojektet jobbar vi nu väldigt brett mot olika delar av näringslivet. Vi knackar också på hos våra största byråer för att de ska jobba med att lyfta fram auktorisationen i sin kommunikation. Men det är lika viktigt att den lilla byrån gör det. För att förvalta det ökade intresset för auktorisationen behöver alla byråer helt enkelt visa att de har auktoriserade konsulter. Lyftet 2.0 gör det arbetet lättare.

Material

Lyftet 2.0 innehåller bland annat ett paket med olika verktyg som byråerna kan använda för att öka sin konkurrenskraft genom att lyfta auktorisationen. Där ingår exempelvis logotypen i olika format för hemsida och mejl, en power point-presentation och två filmer. En film om hur materialet laddas hem. En som innehåller tips på vad man konkret kan berätta om auktorisationen för en kund eller ny kontakt.

– All information har redan gått ut till byråerna. Materialet är tydligt, enkelt och effektivt att använda. Är det något man saknar eller har synpunkter på så är det bara att kontakta oss, säger Petra Lagnehag Zars.

Auktorisationens värde

Värdet av auktorisationen är oomtvistat, enligt de branschstudier Srf konsulterna regelbundet uppdrar åt Svenskt Kvalitetsindex, SKI, att utföra. I den senaste SKI-studien med ett slumpmässigt urval av företagare som outsourcar redovisningen, svarade hela 67 procent att auktorisation var ”mycket viktigt” eller ”viktigt” i deras val av byrå. Kunderna till byråer med auktoriserade konsulter är dessutom nöjdare än andra kunder, enligt SKI:s studie.

– Där är en central faktor kvalitetsuppföljningen och kraven på uppdaterade kunskaper, som säkerställer att en auktoriserad konsult har rätt kompetens. Inte minst mot bakgrund av den konkurrens som börjar märkas i form av appar och andra lösningar med fokus på automatisering blir konsultens personliga kompetens allt viktigare. Och kvalitetsstämpeln är auktorisationen. Den förtjänar alltid att lyftas.