Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

Medlemmarna tycker till och stakar ut vägen framåt

– I den senaste medlemsenkäten märks det att branschen blir allt bättre på att lyfta auktorisationen och auktoriserade konsulter. Man ser den konkreta nyttan av att profilera sig som auktoriserad och kvalitetssäkrad gentemot kunder och intressenter. Det är väldigt glädjande och något vi jobbat länge för, konstaterar Petra Lagnehag Zars, chef för Medlem & Marknadsenheten vid Srf konsulterna.
Text: Håkan Edvardsson
Annons

Medlemsenkäten skickas till alla Auktoriserade Redovisningskonsulter (ARK) och Auktoriserade Lönekonsulter (ALK) i slutet av varje år. Medlemmarna anger bland annat sin totala nöjdhet med Srf konsulterna på en skala mellan 1 (sämst) och 10 (bäst).

Betyget för 2023 landar på mycket höga 8,4. Högre betyg har bara utdelats en gång, pandemiåret 2021 gav medlemmarna sin branschorganisation 8,5.

– Det höga betyget förpliktigar och vi analyserar medlemmarnas svar mycket noga för att försäkra oss om att vi levererar det de förväntar sig av oss. Vi tittar bland annat på hur nöjda medlemmarna är med våra olika tjänster och vilka frågor de vill att vi, deras branschorganisation, ska driva, säger Lena Lind, vd och förbundsdirektör för Srf konsulterna

Viktigaste frågorna

Både ALK och ARK anser att det viktigaste området i Srf konsulternas arbete framåt är att ”Bevaka, påverka och driva branschens frågor.” Och att det näst viktigaste är ”Samverkan med myndigheter och näringsliv.” Redovisningskonsulterna anser att det tredje viktigaste är att organisationen ska ”Marknadsföra auktoriserade konsulter och värdet av auktorisation”. Lönekonsulternas tredje plats går till ”Samverkan med programleverantörer.”

– Det är i stort sett samma 7–8 frågor som återkommer som de viktigaste för medlemmarna varje år. Beroende på utredningar, lagförslag, konjunkturläge, teknisk utveckling och annat i vår omvärld byter de frågorna inbördes placering. 2023 kom utredningen Bolag och brott samtidigt som granskningen av branschen enligt Penningtvättslagen (PTL) diskuterades flitigt. Då är det inte förvånande att medlemmarna vill att vårt påverkansarbete och vår samverkan med andra intensifieras, konstaterar Lena Lind.

Populäraste tjänsterna

I medlemsenkäten ställs också frågan: ”Vilka av våra produkter/tjänster och medlemsförmåner är till nytta för dig?” Där är flera svarsalternativ möjliga.

De Auktoriserade Lönekonsulterna svarar att Srf kostnadsfria webinars, ALK-puls, medlemsinformation via nyhetsbrev och branschnyheter i Konsulten (tidningenkonsulten.se) är det viktigaste för dem.

Auktoriserade Redovisningskonsulter listar dessa som viktigast för dem: Rex Byråstöd, Srf Frågeservice, Srf Fokus och branschnyheter i Konsulten.

– Självklart är svaren centrala i våra prioriteringar framåt. De blir till konkret nytta i vår verksamhetsplanering, intygar Petra Lagnehag Zars.

Stärker varumärket

En ny fråga i undersökningen 2023 är ”Srf konsulternas varumärke stärker mitt eget varumärke”. Svaren ges mellan 1 (instämmer inte alls) och 10 (instämmer helt).

71 procent av ARK svarar 7 eller mer.  78 procent av ALK svarar 7 eller mer.

– Lägger vi till hur många som svarar att de kommer att fortsätta att vara medlemmar, och hur många som rekommenderar oss för andra att också bli det, så har vi mycket att glädjas åt och bygga vidare på. För att leverera ännu större nytta i år och framåt, berättar Petra Lagnehag Zars.

NMI-index gällande frågan om man rekommenderar Srf konsulterna till andra är 8,0 från ARK och 8,8 från ALK. Frågan om man fortsätter att vara medlem får indexpoäng 8,5 från ARK och 9,2 från ALK.

– I medlemsundersökningen räknar vi fram hur stor grupp av våra medlemmar som är våra verkliga ambassadörer. 2023 ökade det både för Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, säger Petra Lagnehag Zars, chef för Medlem & Marknadsenheten vid Srf konsulterna.
– I vår senaste medlemsundersökning hade vi med en rad frågor om vilka utbildningar medlemmarna vill ha, vilka format de föredrar och vad de tycker om vårt utbildningserbjudande. Det samlade indexet för utbildningsfrågor är höga 8,1 och vi har nyheter på gång under 2024 som vi hoppas och tror höjer det ytterligare, säger Lena Lind, vd och förbundsdirektör för Srf konsulterna.

Medlemsundersökningen

Ett av verktygen för Srf konsulternas framtida inriktning.

Besvaras av Auktoriserade Redovisningskonsulter (ARK) och Auktoriserade Lönekonsulter (ALK).

2023 svarade 869 personer.

Innehåller ett 20-tal frågor.

Ger ett NMI, NöjdMedlemsIndex.

1 är lägst, 10 är högst.

Betyg 2023: 8,4.

Aktuella artiklar
Annons