Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

Mina ombud öppnar för att dela fullmakter vidare

– Vi arbetar behovsdrivet och många har efterfrågat möjligheten att dela en fullmakt vidare. Med det menas att den som får en fullmakt, exempelvis en chef, har rätt att dela fullmakten vidare till andra anställda i organisationen. Vi har därför gjort det möjligt att dela fullmakter vidare via Mina ombud, konstaterar Camilla Kruse på Bolagsverket.
Text: Håkan Edvardsson
Annons

Mina ombud är en nationell infrastrukturtjänst för säker digital fullmaktshantering. I dag kan myndigheter och kommuner ansluta till Mina ombud. En företagare kan dela ut en digital fullmakt till en person, som sedan kan använda fullmakten i en e-tjänst hos en kommun eller myndighet som är ansluten till Mina ombud.

Vill veta mer

– Infrastrukturen för Mina ombud lanserades för ett år sedan, men det är först nu vi märker att kommuner och myndigheter funderar på hur Mina ombud ska kunna underlätta i verksamheten. Många är nyfikna och provar tjänsten i vår testmiljö. Vi räknar med att fler kommuner och myndigheter kommer att ansluta sig under nästa år, berättar Camilla Kruse.

För att Mina ombud ska kunna användas av redovisnings- och lönebranschen måste de aktörer som företagaren ska lämna in sina uppgifter till vara anslutna till Mina ombud. Då blir det ett skifte från analog till digital hantering av fullmakter som kommer att underlätta för redovisningskonsulter och lönekonsulter, tror Camilla Kruse.

För privatpersoner

Under våren 2024 kommer även en privatperson (fysisk person) att kunna dela ut en fullmakt till en annan person. Det gör att Mina ombud tar ytterligare ett steg mot målet att vara en sammanhållen tjänst för både företag och personer.

Det finns många användningsområden för digitala fullmakter hos privata företag, exempelvis inom handel eller försäkring.

– Vi kommer därför att påbörja en analys under nästa år för att se vad som krävs för att ansluta privata företag. Det kommer att vara en analys som kräver fördjupningar i såväl teknik som juridik och betalningsmodell, konstaterar Camilla Kruse.

Energimyndigheten ansluten

Energimyndigheten, som fick i uppdrag att snabbt administrera elstödet, anslöt sig till Mina ombud på två månader. Det förenklade deras hantering av fullmakter och bidrog till att de som fick stöd kunde få det snabbare.

– Det är ett bra exempel på hur Mina ombud underlättar skapandet och hanterandet av fullmakter i företags, och snart även privatpersoners, vardag, avslutar Camilla Kruse.

Som Konsulten tidigare beskrivit ansluter sig Skatteverket till Mina ombud under första kvartalet 2024:

– Mina ombud gör det möjligt att företräda företag och snart privatpersoner. En nationell lösning för fullmakter ger stora vinster i tid, kostnader och samordning, säger Camilla Kruse på Bolagsverket.

Utvecklas av Bolagsverket

Mina ombud är en del av Ena, Sveriges digitala infrastruktur.

Ena samordnas och leds av Digg, myndigheten för digital förvaltning.

Bolagsverket har i uppdrag att utveckla och förvalta Mina ombud.

minaombud.se >>

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons