Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

Skatteverket ansluter till Mina ombud

I början av 2024 kan du som konsult se en samlad bild av alla de företag (huvudmän) du företräder hos Skatteverket via tjänsten Mina ombud. Företagen kan där se alla de delat ut ombudsbehörighet till hos Skatteverket.
Text: Håkan Edvardsson

– Med tanke på att vi i dag har cirka 2.5 miljoner ”fullmakter” för en deklarationsombudsroll, fördelat på 273 000 deklarationsombud måste detta anses vara stort. Men det är enbart första fasen för hur våra tjänster kan synkroniseras med Mina ombud och göra det lättare för ombud och företag i fullmaktshanteringen, säger Jan Sjösten, Digital strateg vid Skatteverket som också tipsar om en ombudsfunktion fler borde upptäcka.

Mina ombud lanserades i oktober 2022 av Bolagsverket. Tjänsten gör det möjligt för en person att företräda någon annan i en digital tjänst, med hjälp av en fullmakt. Bolagsföreträdare kan dela ut fullmakter som gäller hos de myndigheter och kommuner som anslutit sig till tjänsten. Dessa offentliga aktörer kan ansluta sig i dag. Företag ska kunna ansluta sig längre fram.

När Skatteverket gör det möjligt för Mina ombud-tjänsten att läsa av delar av deras ombudsinformation automatiskt (exponering genom API: er) ökar det tjänstens nytta för inte minst redovisningskonsulter och lönekonsulter. Detta sker första kvartalet 2024.

Ändra roller

I denna första fas kan exempelvis företagaren inte lägga till eller ta bort fullmakter hos Skatteverket direkt i Mina ombud. I stället kopplas man tillbaka till Skatteverket för att göra det i deras e-tjänst, som tidigare.

– Många konsulter företräder otroligt många huvudmän. Skatteverket har en stor verksamhet där alla dessa ansökningar, som inkommer på pappersblanketter eller digitalt, hanteras. Att nu möjliggöra exponering av detta via Mina ombud är en jättestor sak, både funktionellt och volymmässigt. Självfallet ligger inte dessa uppgifter öppna för alla på Mina sidor, inloggning med identifiering krävs, understryker Jan Sjösten.

Byrån som ombud

När Skatteverket kan öppna fler funktioner i/via Mina ombud är, enligt Jan Sjösten för tidigt att säga. Utvecklingsarbetet fortgår och målet är att ändringar kan ske direkt i Mina ombud

En annan del av utvecklingen av ombudshanteringen hos Skatteverket berör integrationen i datasystemen redovisningskonsulter och lönekonsulter använder. Programleverantörerna kan redan i dag integrera ombudsinformation i sina lösningar, även här sker det via API: er. Konsulten kan exempelvis, direkt i bokföringsprogrammet, se vilka fullmakter denne har hos sina kunder.

Läsande ombud

– En sak vi vet att branschen länge efterfrågat är att organisationen, alltså byrån, ska kunna få fullmakt som ombud i stället för en fysisk person på byrån. Det är inte möjligt att göra fullt ut som lagstiftningen ser ut i dag, det styrs av skatteförfarandelagen. Och den ser inte ut att ändras.

­– Med det sagt finns det redan i dag en status som läsande ombudsroll som kan ges till byrån av företagaren. Då kan medarbetare på byrån, som byrån väljer, se informationen på skattekontot, i arbetsgivardeklarationen och inkomstdeklarationen för företag/Ink2. Konsulten får alltså den insyn som behövs för att exempelvis förbereda underlag, men kan inte signera. Jag tror att fler skulle använda den funktionen om de kände till den, menar Jan Sjösten.

–  Skatteverket blir den klart största aktören i Mina ombud. Det är mycket bra att det sätts en standard för hantering av ombud och fullmakter genom den tjänsten. De stora fördelarna blir uppenbara för allt fler i takt med att fler myndigheter, kommuner och senare även privata aktörer anammar denna lösning, som ännu är ganska färsk, säger Jan Sjösten, Digital strateg vid Skatteverket.

Vägar vidare

Skatteverkets ombudsbehörigheter >>

Mina ombud >>

Srf konsulterna – Frågor och svar om digitalisering >>

Srf Utbildning – Digitalisera din redovisningsbyrå >>

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons