Förutsättningar Ett AB (AB1) säljer varor. Varorna säljs till ett annat AB (AB2). AB2 säljer varorna till privatpersoner. AB1 → AB2 → Privatpersoner AB1 och AB2 har kommit överens om följande. Vad gäller varuförsäljningen från AB1 till AB2 tillämpar de självfaktureringsbestämmelserna1). Det innebär att AB2 ställer ut fakturan som AB1 annars skulle ha ställt ut. Efterhand som AB2 säljer varorna till privatpersoner har AB2 rätt till ersättning från AB1 med tio procent av AB2:s försäljningspris. Angående de tio procenten Förutsättningarna för de tio procenten som AB2 har rätt till kan variera. Jag ger två alternativa scenarier. Alt. 1. AB2 tillhandahåller inte…

Premium

För premiumartiklar behövs en prenumeration

Registrera dig och läs premiuminnehållet direkt!