Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

Mycket nöjda medlemmar formar 2023

Betyg 8,4 på en tiogradig skala. Srf konsulternas medlemmar var även 2022 mycket nöjda med sin branschorganisations insatser. – Trots en minst sagt turbulent tid med ändrade förutsättningar och krav kan vi leverera det medlemmarna önskar och behöver för att utveckla sin verksamhet och sina affärer. Det är väldigt glädjande, säger Lena Lind, vd hos Srf konsulterna.
Text: Håkan Edvardsson
Annons

Den traditionsenliga enkätundersökningen bland medlemmarna är uppdelad i svar från Auktoriserade Redovisningskonsulter (ARK) och Auktoriserade Lönekonsulter (ALK). Betyget 8,4 är en sammanvägning av deras svar i den senaste undersökningen. 2021 var betyget 8,5 och 2020 8,4.

Undersökningens namn är ”Medlemsundersökning 2022”, utifrån den mäts även NMI, som står för nöjd-medlems-index.

– Vi, och våra medlemmar, vill alltid bli bättre. Därför är enkätundersökningen utformad så att vi inte bara får svar på vad som varit utan också vad medlemmarna vill att vi satsar på framöver. Båda yrkesgrupperna vill att vi prioriterar samverkan med myndigheter och näringsliv samt att vi bevakar, påverkar och driver branschens frågor. Och då är det också det vi kommer att ha fokus på framåt, konstaterar Lena Lind.

Viktiga frågor

Andra viktiga frågor medlemmarna vill att Srf konsulterna prioriterar är att utveckla yrkesroll och karriärvägar, samverka med programleverantörer samt att marknadsföra auktoriserade konsulter och auktorisationen.

Den senaste punkten träffas av en ny fråga i enkäten som berör hur nöjda medlemmarna är med hur Srf konsulterna marknadsför yrkesrollerna. Auktoriserade Redovisningskonsulter ger betyget 7,1, Auktoriserade Lönekonsulter 8,0. I sammanhanget kan konstateras att det nu pågår ett stort kännedomsprojekt, riktat till landets företagare, som sprider nyttan och värdet av att använda sig av en konsult auktoriserad av Srf konsulterna.

Populärast

De mest uppskattade medlemsförmånerna 2022 skiljer sig något mellan grupperna. Frågan lyder: Vilka förmåner är till nytta för dig?

Topp fem för ARK:

  • Srf utbildningar (medlemsrabatt på kursutbudet).
  • Branschnyheter i tidningenkonsulten.se och via nyhetsbrevet.
  • Srf Fokus kostnadsfria webinars.
  • Srf Frågeservice (ställ frågor till våra experter).
  • Rex Byråstöd (dokumentmallar).

Topp fem för ALK:

  • Srf Fokus kostnadsfria webinars.
  • ALK-puls (aktualitetsquiz).
  • Medlemsinformation via nyhetsbrev.
  • Branschnyheter i tidningenkonsulten.se och via nyhetsbrevet.
  • Srf utbildningar (medlemsrabatt på kursutbudet).

Uppskattat

Petra Lagnehag Zars, marknadschef hos Srf konsulterna, konstaterar att de ovan nämnda brukar höra till de populäraste förmånerna, vilket betyder att de kommer att fortsätta att utvecklas även under 2023.

-Det ska bli intressant att se om ARK-puls kommer att bli lika uppskattat som ALK-puls varit sedan starten. Det kommer vi att se först vid 2023 års enkätresultat.

– Enkäten berör även vårt viktiga och populära kursutbud och vad medlemmarna önskar sig mer av där. Liksom tidigare vill man ha konkreta kunskaper om aktuella frågor. Som exempelvis hållbarbetsredovisning i praktiken eller olika former av analyskunskaper.

Avslutningsvis ger medlemmarna två betyg Petra Lagnehag Zars betraktar som extra glädjande och förpliktigande:

– På frågan om man kommer att fortsätta vara medlem ger de Auktoriserade Lönekonsulterna betyg 9,0 och de Auktoriserade Redovisningskonsulterna 8,6. De är också mycket positiva till att rekommendera andra att bli medlemmar hos oss. Det bådar gott för framtiden och ger oss stora förtroenden att förvalta.

– De allra flesta medlemmar använder sin auktorisation i sin mejlsignatur, det visar den senaste medlemsundersökningen. Men det finns många andra sätt att använda auktorisationen för sin marknadsföring och det ska vi bli bättre på att stötta, säger Petra Lagnehag Zars, marknadschef vid Srf konsulterna. Foto: Ulf Palm

Undersökningen

NMI-enkät, Nöjd-medlem-index

Genomfördes i november 2022.

Enkät via mejl.

Antal svarande:

200 Auktoriserade Lönekonsulter (ALK)

740 Auktoriserade Redovisningskonsulter (ARK).

Aktuella artiklar
Annons